Nyt kursus sætter fokus på det gode værtskab

Danske virksomheder skal levere service i verdensklasse. Men hvordan giver man sine gæster en oplevelse ud over det sædvanlige? Få svaret på et nyt kursus, der sætter fokus på værtskab og de gode serviceoplevelser.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock er gået sammen om at lave en kursuspakke, som sætter fokus på det gode værtskab. Service betragtes nemlig ikke længere som noget, der bare skal leveres, men som et resultat af et dynamisk samarbejde mellem virksomheden og gæsten. Derfor arbejdes der på kurset med værtskabet ud fra en udviklende, opgraderende, involverende, værdiskabende og forretningsmæssig vinkel.

Ideen til kursuspakken er opstået gennem skolernes samarbejde i NICE projektet (New Innovative Customer Experience), som fokuserer på serviceoplevelser i særklasse. Hos HORESTA, som er partner i NICE projektet, er man begejstret for, at skolerne har taget udfordringen op og indledt et samarbejde på efteruddannelsesområdet.

– Det er rigtig positivt, at Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock i fællesskab nu bidrager med det bedste de har på hylderne inden for servicekurser i bestræbelserne på at løfte serviceniveauet i København. Verdens bedste serviceoplevelser i København betinger kompetente medarbejdere, siger uddannelseschef Marianne Kragh.

Kurset ”Værtskab – giv mere end forventet” varer sammenlagt fem dage, og er bygget op af tre moduler, som sætter fokus på forskellige elementer af service. Kurset afvikles i september-oktober på Hotel- og Restaurantskolen i Valby. Du kan læse mere om kurset og dets indhold her