Hvordan?

Der er to måder, at komme i praktik i udlandet: Skoleudsendelse eller Udstationering

Skoleudsendelse (efter bestået grundforløb)

En skoleudsendelse betyder, at det er din skole, der godkender en ansættelse i udlandet til at gælde for din praktiktid.

Når du har overvejet, hvad du gerne vil have ud af et praktikophold i udlandet (sprog, kultur, arbejdsmetoder, andet), og måske har fundet en arbejdsplads i udlandet, hvor du gerne vil arbejde, skal du lave et CV og en ansøgning. Husk at skrive begge på engelsk.

  • hvad søger du?
  • hvor du søger hen?
  • hvornår søger du en praktikplads fra?
  • har du erfaring og hvilke kvalifikationer har du opnået?

Læs mere om at skrive et godt CV her.

Send gerne dit CV og din ansøgning til den internationale koordinator på skolen. Hun kan være behjælpelig med gode råd og rettelser inden du sender det til en udenlandsk arbejdsgiver.

Ansættelseskontrakt

Når du og en kommende arbejdsgiver er blevet enige om en ansættelse, skal der skrives en ansættelseskontrakt. Kontrakten skal sendes til den internationale koordinator, der skal godkende ansættelsen før den kan gælde som en del din uddannelse.

Den internationale koordinator skal forhåndsgodkende din aftale om ansættelse i udlandet inden du rejser afsted, for at du kan bruge ansættelsen som en del af din uddannelse. Det gøres ud fra en vurdering af, om ansættelsen lever op til kravene for en praktikplads. Vær opmærksom på, at endelig godkendelse af ansættelsen afhænger af, om ansættelsen forløb som forventet inden start. Vær derfor opmærksom på, hvis der i løbet af ansættelsen sker væsentlige ændringer i dit ansættelsesforhold.

Du kan hente en standard ansættelseskontrakt her, som du kan udfylde og underskrive.

Udstationering

Du kan også komme afsted gennem din danske praktikvirksomhed. Her indgår din danske praktikplads en aftale med en virksomhed i udlandet. For dig som elev betyder det, at du bevarer dit danske ansættelsesforhold under din udstationering. Det vil blandt andet sige, at du får din elevløn med dig til udlandet.

Der er flere fordele for den danske arbejdsgiver ved at udstationere elever i udlandet:

  • Eleven får internationale kompetencer, ikke mindst kulturforståelse og sprogfærdigheder
  • Eleven udvikler modenhed og selvstændighed
  • Eleven får oplevelser og erfaringer med arbejdsredskaber, metoder og arbejdspladskultur i andre lande
  • I sæsonbetonede virksomheder kan udlandspraktik være med til at sikre elever opgaver i perioder, hvor der er mindre arbejde i Danmark
  • Tilbud om udlandspraktik gør lærepladsen attraktiv.

Udstationeringen fra den danske praktikplads til en udenlandsk skal være af minimum 1 måneds varighed, eksklusiv rejsedage, og både elev og arbejdsgiver skal være enige om udstationeringen.

Den internationale koordinator står til rådighed vedrørende rådgivning og kontakt til den udenlandske arbejdsgiver.

På AUB’s hjemmeside kan du læse mere om tilskudsordningerne samt udfylde blanketter til refusion for udgifter.