Hvordan, hvorhen og hvor længe?

Når du arbejder i udenlandet vil du ofte blive mødt af andre rutiner og et andet arbejdsmiljø end det du måske kender. Måske skal du lære at bruge begreber og fagtermer du ikke kender, ligesom du skal danne nye relationer til de mennesker, du skal arbejde sammen med. Vi ved at det tager tid, og for at sikre os, at du får kvalitet og et optimalt udbytte ud af din uddannelse, anbefaler vi, at du rejser ud i mindst 4 måneder og gerne op til 1 år. 

Du kan komme i praktik i stort set hele verden, med undtagelse af de steder, hvor udenrigsministeriet fraråder indrejse. Herudover skal du være opmærksom på lande der kræver visa, for at arbejde og bo i landet. HUSK  derfor at søge i god tid. Er du dansk statsborger, har du som udgangspunkt ret til at rejse og arbejde i andre EU og EØS lande. Hvis du ønsker at rejse uden for EU, skal du kontakte din ambassade, der kan hjælpe dig med det pågældende lands regler.

Skoleudsendelse (efter bestået grundforløb)

Når du har overvejet, hvad du gerne vil have ud af et praktikophold i udlandet, og måske har fundet en arbejdsplads i udlandet, hvor du gerne vil arbejde, skal du lave et CV og en ansøgning. Husk at skrive begge på engelsk.

  • hvad søger du?
  • hvor du søger hen?
  • hvornår søger du en praktikplads fra?
  • har du erfaring og hvilke kvalifikationer har du opnået?

Læs mere om at skrive et godt CV her.

Send gerne dit CV og din ansøgning til den internationale koordinator på skolen. Hun kan være behjælpelig med gode råd og rettelser inden du sender det til en udenlandsk arbejdsgiver.

Ansættelseskontrakt

Når du og en kommende arbejdsgiver er blevet enige om en ansættelse, skal der skrives en ansættelseskontrakt. Kontrakten skal sendes til den internationale koordinator, der skal godkende ansættelsen før den kan gælde som en del af uddannelsen.

Når ansættelseskontrakten er godkendt, udarbejder den internationale koordinator en forhåndsgodkendelse af dit udenlandske praktiksted – koordinatoren vil, i det omfang det er muligt, også indskrive dine obligatoriske skoleperioder.

Aftalen om praktik skal godkendes inden eleven har sin første arbejdsdag.

Du kan hente en standard ansættelseskontrakt her, som du kan udfylde og underskrive.

Udstationering

Du kan også komme afsted gennem din danske praktikvirksomhed. Her indgår din danske praktikplads en aftale med en virksomhed i udlandet. For dig som elev betyder det, at du bevarer dit danske ansættelsesforhold under din udstationering.

Der er flere fordele for den danske arbejdsgiver ved at udstationere elever i udlandet:

  • Eleven får internationale kompetencer, ikke mindst kulturforståelse og sprogfærdigheder
  • Eleven udvikler modenhed og selvstændighed
  • Eleven får oplevelser og erfaringer med arbejdsredskaber, metoder og arbejdspladskultur i andre lande
  • I sæsonbetonede virksomheder kan udlandspraktik være med til at sikre elever opgaver i perioder, hvor der er mindre arbejde i Danmark
  • Tilbud om udlandspraktik gør lærepladsen attraktiv.

Udstationeringen fra den danske praktikplads til en udenlandsk skal være af minimum 1 måneds varighed, eksklusiv rejsedage, og både elev og arbejdsgiver skal være enige om udstationeringen.

Den internationale koordinator står til rådighed vedrørende rådgivning og kontakt til den udenlandske arbejdsgiver.

På AUB’s hjemmeside kan du læse mere om tilskudsordningerne samt udfylde blanketter til refusion for udgifter.