International strategi

Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt fokus, der giver eleverne internationale kompetencer og et internationalt kendskab, som er relevant både under uddannelsen og i deres hverdag. Det anses for skolens forpligtelse at sikre elevernes fokus på mobilitet i en global verden og en solid international indsats vil bidrage til at sikre kvaliteten og relevansen i Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser.

Hotel- og Restaurantskolen søger og faciliterer internationale udviklingsmuligheder for eleverne gennem praktik i udlandet, Erasmus+, konkurrencer samt netværk. Vi tror på, at et stærkere internationalt udsyn styrker elevernes kompetencer, både fagligt, sprogligt og socialt, hvorfor der er udarbejdet en international indsats på skolen. Ved at øge mobiliteten og give eleverne bredere kendskabet til den globale udvikling i branchen, sikrer Hotel- og Restaurantskolen, at eleverne får de internationale kompetencer som branchen i stigende grad efterspørger.

Hotel- og Restaurantskolens arbejde med internationalisering skal overordnet indeholde og understøtte skolens SØB-strategi samt arbejde med FN’s Verdensmål. Det betyder, at Hotel- og Restaurantskolen toner internationale indsatser inden for vores faglighed, men også at skolen toner indsatserne efter SØB målene og FN’s 17 verdensmål, for at bidrage til en grønnere og mere bæredygtig fremtid for os alle sammen.

Du kan læse strategien for 2018-2020 her

Praktik i udlandet i tal

I 2017 hjalp Hotel- og Restaurantskolen 64 elever i praktik i udlandet via PIU-ordningen. Af de 64 PIU-aftaler var 56 skoleudsendelser (elever uden dansk uddannelsesaftale) og 8 var udstationeringer (elever med dansk uddannelsesaftale).

Til sammenligning lavede skolen 68 skoleudsendelser i 2016. På landsplan blev der i 2016 i alt lavet 142 skoleudsendelser inden for vores branche, hvilket vil sige, at Hotel- og Restaurantskolen var ansvarlige for 47 procent af skoleudsendelser i Danmark.

Vi er stolte af at have hjulpet så mange elever til at få international erfaring på deres CV, og arbejder stadigt hårdt for, at endnu flere kan få en oplevelse for livet med praktik i udlandet.