Økonomisk støtte

Under dit praktikophold har du mulighed for at opnå økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). AUB hjælper helt eller delvist med at dække diverse udgifter i forbindelse med praktikopholdet i udlandet, herunder blandt andet transport til og fra jobsamtaler, rejse- og flytteudgifter til udlandet, depositum til lejlighed, huslejetilskud, samt løngodtgørelse under dine skoleperioder.

Der er mulighed for at søge om tilskud til praktikophold i udlandet ved AUB uanset om du skal udstationeres, eller rejser via en skoleudsendelse. Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler afhængig af, om du har en dansk uddannelsesaftale eller ej.

Læs mere om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Når du påbegynder planlægningen af praktik i udlandet, vil du fra den internationale koordinator modtage en guide til hvordan man søger refusion, samt diverse praktiske informationer vedrørende PIU og økonomisk tilskud.

Derudover er der mulighed for at søge om økonomisk støtte fra legater. Du finder her en oversigt over legater,  der kan søges af elever og færdiguddannede på Hotel- og Restaurantskolen.

Desuden kan du læse mere om legatansøgning her.