Praktikcenter

Praktikcenteret er din garanti for fuldendt uddannelse

Takket være Hotel- og Restaurantskolens praktikcenter kan du sikre dig muligheden for at komme videre med din erhvervsuddannelse.

I praktikcenteret tilbyder vi skolepraktik til elever, som ikke har en uddannelsesaftale 30 dage efter bestået grundforløb. I stedet kan du begynde din praktikperiode i praktikcenteret på skolen og få den nødvendige, godkendte praktikerfaring.

At være elev i praktikcenteret svarer til at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Målet med praktikcenteret er at sikre, at du kan gøre din uddannelse færdig, selvom du ikke har en praktikaftale med en virksomhed med det samme.

Et springbræt videre til en læreplads

Forhåbentligt bliver dit ophold kun midlertidigt, fordi det lykkes os i fællesskab at finde dig en læreplads/praktikplads i en virksomhed.

Der er ikke tale om et ansættelsesforhold, når du er i praktikcenteret – opholdet er et tilbud. Det betyder, at der ikke er tre måneders prøvetid, da der reelt er tale om prøvetid i hele perioden.

I praktikcenteret har du mulighed for at skræddersy din praktikperiode, så du får prøvet flere forskellige steder af.

Se håndbog for elever i praktikcenteret

Hvilke fag kan søge plads i praktikcenteret?

Hotel- og Restaurantskolens praktikcenter tilbyder ophold til erhvervsuddannelserne:

  • Kok
  • Gastronom med specialet smørrebrød og catering
  • Gastronomassistent
  • Ernæringsassistent

Hvad skal jeg kunne for at kunne komme i praktikcenter?

Du skal leve op til de såkaldte EMMA-kriterier for at kunne komme i praktikcenteret:

E:  Egnethed
M: Mobil fagligt
M: Mobil geografisk
A:  Aktivt søgende

Det betyder, at du gennem hele dit praktikcenter-forløb skal være motiveret, arbejde godt, suge læring til dig, aktivt søge efter en læreplads ude i ‘den virkelige verden’ og være fleksibel. Det er desuden vigtigt, at du under hele forløbet er registreret som praktikpladssøgende og har en synlig profil på www.praktikpladsen.dk.

Du kan læse mere om EMMA-kriterierne og om, hvad du skal være indstillet på, i Håndbog for elever

Har du spørgsmål?

Så kontakt praktikkonsulenterne på Hotel- og Restaurantskolen