Skolepraktik i Praktikcenteret

Din garanti for fuldendt uddannelse

I praktikcenteret tilbyder vi skolepraktik til elever, som ikke har en uddannelsesaftale.

Målet med skolepraktik er at sikre, at du kan fortsætte din uddannelse, selvom du ikke har en uddannelsesaftale efter grundforløbet, eller hvis du uforskyldt mister din uddannelsesaftale.

Når du er skolepraktikelev i praktikcenteret, arbejder du på skolen i hverdagene mellem 7:00 og 14.30. Du modtager ikke elevløn, men får en Skolepraktikydelse.

Praktikkonsulenterne på Hotel- og Restaurantskolen hjælper med optag og regler for skolepraktik i praktikcenteret.  

Et springbræt videre til en praktikplads

Forhåbentligt bliver dit ophold kun midlertidigt, fordi det lykkes os i fællesskab at finde dig en praktikplads i en virksomhed.

Der er ikke tale om et ansættelsesforhold, når du er i praktikcenteret – skolepraktik er et tilbud. Det betyder, at der ikke er tre måneders prøvetid, da der reelt er tale om prøvetid i hele perioden.

Til gengæld har du intet opsigelsesvarsel og kan derfor starte med det samme i en praktikvirksomhed.

Hvilke fag har adgang til skolepraktik i praktikcenteret?

Hotel- og Restaurantskolens praktikcenter tilbyder skolepraktik til erhvervsuddannelserne:

  • Kok
  • Gastronom med specialet smørrebrød og catering
  • Gastronomassistent
  • Ernæringsassistent
  • Receptionist (foreløbigt til og med december 2020)
  • Tjener (foreløbigt til og med december 2020)

Desuden tilbydes Bager-konditorelever fra Hotel- og Restaurantskolen Skolepraktik i ZBC’s praktikcenter.

Hvad skal jeg kunne for at kunne komme i praktikcenter?

Du skal leve op til de såkaldte EMMA-kriterier for at kunne komme i skolepraktik:

E:  Egnethed
M: Mobil fagligt
M: Mobil geografisk
A:  Aktivt søgende

Det betyder, at du gennem hele dit praktikcenterforløb skal være motiveret for at lære, møde til tiden, søge de ledige praktikpladser og være fleksibel i forhold til, hvor du søger.

Det er desuden vigtigt, at du under hele forløbet er registreret som praktikpladssøgende og har en synlig profil på www.praktikpladsen.dk.