Evaluering af Praktikcenteret

Årlig evaluering

Hotel- & Restaurantskolen har valgt at lave en selvevaluering af de opnåede resultater.

Ud fra de opnåede resultater udfærdiges nye opfølgningsplaner, der sætter fokus på udvikling og fremtidige mål.

Du kan downloade den nyeste her (2018)

Læs bl.a.:

  • Organiseringen af Praktikcenteret
  • Hvor kommer eleverne fra
  • Overgangen fra grundforløb til hovedforløb
  • Vejledning
  • Elevtilfredshed
  • Udvikling af Praktikcenteret