Succes med jobrotation for kokke og ernæringsassistenter

69 køkkenmedarbejdere i Region Hovedstaden gennemførte for nylig hver fem ugers efteruddannelse på Hotel- og Restaurantskolen i samarbejde med Kost- og Ernæringsforbundet. I mens vikarierede ledige ernæringsassistenter i køkkenerne – og det gav pote for alle.

På kursus i fælles flok

I løbet af et halvt år har køkkenpersonalet fra hhv. Herlev, Gentofte, Hvidovre og Bispebjerg Hospital samt Rigshospitalet deltaget på hver fem ugers kursus for at blive klædt på med nyeste viden om ernæring og tilberedning af mad til patienterne.

Jobrotationsprojektet stod på i et halvt år. Her fik 67 køkkenmedarbejdere mulighed for på skift i hold at tage væk på kursus i ét sammenhængende, skræddersyet 5-ugers forløb henover vinteren 2014/foråret 2015.

Formålet med jobrotationsprojektet var at give medarbejderne flere kompetencer og opdateret viden om alt fra råvarer, sensorik og molekylær madlavning til kommunikation og servering for at hæve niveauet af spiseoplevelsen for hospitalspatienter. Samtidig fik ledige ernæringsassistenter og kokke mulighed for at rykke nærmere på arbejdsmarkedet.

Det intense kursusforløb lod sig nemlig gøre takket være jobrotationsordningen, der tillod ledige ernæringsassistenter rekrutteret af FTF-A og Jobcenter København at vikariere i de udvalgte centralkøkkener.

Win-win: Opkvalificering af både vikarer og fastansatte

Mens det fastansatte køkkenpersonale således var bortrejst for at efteruddanne sig, fik de 15 vikarer til gengæld en unik mulighed for at opkvalificere sig med ny praksiserfaring fra centralkøkkenerne til overenskomstmæssig løn. Eksempelvis i Herlev Hospitals køkken, hvor den faste køkkenstab dagligt bespiser ca. 1000 patienter og 700 medarbejdere.

Én af kursisterne var Majbrit Damholt fra Herlev Hospital. Hun er uddannet ernæringsassistent og har arbejdet på Herlev i 14 år. Sammen var de 22 køkkenfaglige afsted på kursus på Hotel- og Restaurantskolen, både ernæringsassistenter, kokke og smørrebrødsjomfruer.

Vi er allerede rigtig langt fremme på Herlev Hospital og lægger hele den om for at arbejde mere med økologi og nytænkning. Lige nu arbejder vi f.eks. med nordisk mad ved at bruge lokale råvarer, sæsonvarer og ikke så mange frostvarer. Alligevel synes jeg, det var rigtigt godt at komme ud af de vante rammer og være på kursus. Jeg fik god ny inspiration, især til diætkost, som jeg stod og skulle bruge, da jeg kom tilbage i køkkenet på Herlev. Jeg har været på kursus én gang før, og det giver mig hver gang lyst til at lære mere,

fortæller ernæringsassistent Majbritt Damholt.

Michael A. Nielsen, der er køkkenchef på Herlev Hospital, kan også sagtens forestille sig at benytte sig af ordningen igen:

Jobrotation er en god måde at efteruddanne medarbejdere samtidig med, at ledige bliver opkvalificeret i job. Alle vikarer var utroligt velkvalificerede og stabile,

udtaler han ved udgangen af projektet og flere vikarer er allerede blevet ansat sidenhen.

Udover at de fastansatte kommer hjem med ny viden og inspiration – og har mulighed for at tilegne sig den i fællesskab – bringer vikarer også nye vinkler med til arbejdspladsen, som kan være lærerige for alle, fortæller han.

60 % af ledige i job

Også Kost- og Ernæringsforbundet er glade for ordningen. Forbundet sad i styregruppen for projektet og har bl.a. været med til at afholde informationsmøder for at klæde både vikarer og køkkenchefer på til deres kommende samarbejde. Information og forventningsafstemning er vigtigt i ordningen, og også noget af det, man vil fokuserer yderligere på fremover.

Selv fortæller Alice Linning, regionsformand for Kost- og Ernæringsforbundet:

Jobrotationen er et fantastisk redskab og vi kan sagtens forestille os at deltage i et lignende jobrotationsprojekt igen. Det er virkelig givende for både vikarer, ansatte og arbejdsplads, når forløbet strækker sig over hele fem gange fem uger. Selvfølgelig er der en udfordring i og med, at vi må sige farvel og tillykke, når vikarer får job, men det er jo netop også én af pointerne med jobrotation.

I maj måned i år havde 11 ud af de 15 ledige ansat til at vikariere under jobrotationsordningen fået tilknytning til arbejdsmarkedet: 9 var blevet ansat ordinært i Region Hovedstaden, én fik praktikplads og én var blevet ansat eksternt.

De 67 fastansatte, som i mellemtiden var på kursus, har i gennemsnit evalueret deres tilfredshed med kurserne til 4,4 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.

Alt i alt må projektet siges at være en flot succes, som Hotel- og Restaurantskolen håber at kunne bidrage til igen i lignende, fremtidige projekter.

Yderligere info: Om projektet: Kontakt kursuskonsulent Mariann Præstegaard mp@hrs.dk