HTX Gastro-science

Ny HTX-brochure: Cradle2cradle-certificeret og 100 % bionedbrydelig

Vi har netop modtaget vores allerfA?rste "cradle to cradle"-certificerede tryksag fra vores trykkeri KLS Grafisk Hus: Den nye brochure om HTX Gastro-science er ikke kun bA�redygtig, hvad angA?r genbrug af papir. Takket vA�re nye teknikker er brochuren 100 % bionedbrydelig - ogsA? mht. trykfarver og andre reststoffer, der normalt ender som tabte ressourcer. Lige prA�cis en innovativ lA?sning af den slags, vi gerne vil klA�de vores naturvidenskabelige studenter pA? til at kunne udvikle selv i fremtiden. Læs mere »