Tilbageblik på et intensivt økologisk omstillingsprojekt

Hotel- og Restaurantskolen er den første uddannelsesinstitution i Danmark, der har gennemført en så massiv økologisk omstillingsproces. Efter 1,5 års intens projektperiode markerede vi forløbet og resultaterne med et spændende seminar i maj 22015, hvor vi delte vores erfaringer med nysgerrige seminar-deltager.

Du kan se billeder og læse mere om Økologi-seminaret 2015 på vores facebookside – eller læs med nedenfor, hvor vi ser tilbage på projektet og hvad vi har opnået.

En uddannelsesinstitution med holdning

På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed, økologi og bæredygtighed (SØB). Både for at styrke fagligheden, men også for at bidrage med flere frø til en grønnere fremtid for os alle sammen. Det skal være en naturlig del af arbejdet og fagligheden hos alle, vi uddanner. Vi vil være med til sætte Danmark i førertrøjen inden for bæredygtige tiltag. Den målrettede forandringsproces begyndte for alvor i 2013 – og siden da er vi nået langt, rigtig langt.

oekologi-SOEB-oeko-groentsagerguldmaerke-kantinen-kantinepersonalejord-kok-groent-soebkokkeelev-urter-solskin-udeliv

Økologisk tilbageblik – her er resultaterne

Inden for hvert område har vi rykket os helt konkret. F.eks.:

Økologisk omstilling af skolen
Skolen ansøgte om – og fik bevilliget – økonomiske midler af Natur- og Erhvervsstyrelsen 15. december 2013. Nu har vi opnået:

 • Det økologiske sølvspisemærke i kantinerne
 • Økologiprocent på råvarer til undervisningsbrug er oppe på 63 %
 • Den samlede økologiprocent på indkøb er på 68 % økologi (januar 2015)
 • Ny indkøbsstrategi til fortsat understøttelse af omlægningen
 • Kompetenceløft af undervisere og kantinemedarbejdere
 • Afholdelse af faglige arrangementer og seminarer om emnet.

Indkøb og vareflow

 • Løbende udviklingsarbejde med skolens leverandør
 • Systematisk monitorering af eksempelvis kød i forhold til grønt, dansk i forhold til udenlandske varer, økologiske varer, fuldkorn, salt, sukker, fedt, m.v.

Mindre affaldsmængde med mere sortering

 • Vi gennemgår og optimerer løbende vores affaldsadfærd
 • Vi udvikler nye undervisningsmetoder og -materialer om emnet
 • Vi har udfaset engangsemballage til take away ved bl.a. at tilbyde skolens elever meget billigere varme drikkevarer, hvis de selv medbringer genanvendelig kop.

Røgfri arbejdsplads og skole

 • Per 1. januar 2015 indførte vi røgfri arbejdstid og røgfri skole
 • Sammen med Røgfri København tilbyder vi alle interesserede gratis hjælp og rådgivning til at kvitte røgen.

Derudover har vi…

 • Sundere kantinemad med Nøglehulsmærket
 • Motionsfaciliteter på skolen for både elever og medarbejdere
 • Som de første i Danmark oprettet en ny uddannelse inden for råvareoptimering, nemlig Food Coordinator.