Brochure om uddannelserne

Vil du gerne have et samlet overblik over uddannelserne og studiemiljøet på Hotel- og Restaurantskolen?

Download/print brochure om erhvervsuddannelser på Hotel- og Restaurantskolen
… eller læs/del som e-paper her:

Hent brochure og læs mere om:

 • Hvorfor tage en erhvervsuddannelse?
 • Vejen gennem din erhvervsuddannelse – sådan starter du
 • Praktik – også i udlandet
 • Uddannelserne hver især:
  • Receptionist
  • Tjener
  • Kok
  • Gastronom med specialet smørrebrød og catering
  • Ernæringsassistent
  • Bager-/konditor-grundforløb
  • Gourmetslagtergrundforløb
 • Ny mesterlære (praktik fra dag ét på grundforløbet)
 • Internationale muligheder
 • Om at gå på Hotel- og Restaurantskolen: Kantine, studiemiljø, praktikcenter m.m.
 • Videreuddannelse
 • Sådan søger du ind