Optagelse og adgangskrav

1) Uddannelsesplan

For at være sikker på at blive optaget (dvs. have retskrav) på en højere teknisk eksamen (htx), skal du være vurderet uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen. Sammen skal I have udfyldt en uddannelsesplan. Den skal du nemlig bruge som ansøgning.

2) Adgangskrav

Du skal desuden opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

  • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen (eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse).
  • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til mindst 9. klasse.
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler, og herunder aflægge prøve i tysk eller fransk, hvis faget er blevet udtrukket til prøve.

For 10. klasser: Vælger du at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan du aflægge enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasseprøve.
Vælger du at aflægge 10. klasseprøve i dansk, engelsk og matematik, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver.

3) Ansøgningsfrist

Går du i 9. eller 10. klasse gælder følgende:

For at bevare retskravet om optagelse, skal du senest 1.3.2020 søge ind på din ungdomsuddannelse via Optagelse.dk. Herved reserverer du plads på din 1. prioritet. Efterfølgende modtager du brev i e-boks om, at du har fået n plads reserveret. Datoen er endnu ikke fastlagt.

Når vi modtager resultatet af dine afgangsprøver digitalt i uge 26, vil du modtage endnu et brev om, om du er endeligt optaget.

Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat, vil den skole, hvor du har reserveret plads indkalde dig til optagelsesprøve. Datoen er endnu ikke fastlagt. Prøven er national, varer 4 timer og omfatter følgende fag: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Kontakt

Har du spørgsmål til optagelse, er du velkommen til at kontakte HTX Gastro Science på Hotel og Restaurantskolen.

Se uddannelsesguiden.dk for beskrivelse og vejledning