Optagelse og adgangskrav

1) Uddannelsesplan

For at være sikker på at blive optaget på HTX Gastro Science på skolen, skal du være vurderet uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen.

Sammen skal I have udfyldt en uddannelsesplan. Den skal du nemlig bruge som ansøgning.

2) Adgangskrav

Du skal desuden opfylde alle de følgende betingelser:

  • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen (eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse).
  • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til mindst 9. klasse.
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse og herunder aflægge prøve i tysk eller fransk, hvis faget er blevet udtrukket til prøve.

For 10. klasser:

Vælger du at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik.

Det gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej.

Prøverne kan du aflægge enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasseprøve.

Vælger du at aflægge 10. klasseprøve i dansk, engelsk og matematik, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver.

3) Ansøgningsfrist

Går du i 9. eller 10. klasse gælder følgende:

For at blive optaget, skal du senest søge ind på din uddannelse den 3. marts 2020 via Optagelse.dk.

Så reserverer du plads på din 1. prioritet. Efterfølgende modtager du brev i e-Boks om, at du har fået en plads reserveret. Datoen er endnu ikke fastlagt.

Når vi modtager resultatet af dine afgangsprøver digitalt i uge 26, vil du modtage endnu et brev om, du er endeligt optaget.

Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat, vil den skole, hvor du har reserveret plads, indkalde dig til optagelsesprøve.

Datoen er endnu ikke fastlagt. Prøven er national, varer 4 timer og omfatter følgende fag: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Kontakt

Har du spørgsmål til optagelse, er du velkommen til at kontakte HTX Gastro Science på Hotel og Restaurantskolen.

Se uddannelsesguiden.dk for beskrivelse og vejledning