Optagelse og adgangskrav

Se uddannelsesguiden.dk for beskrivelse og vejledning

1) Uddannelsesplan

For at være sikker på at blive optaget (dvs. have retskrav) på en højere teknisk eksamen (htx), skal du være vurderet uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen. Sammen skal I have udfyldt en uddannelsesplan. Den skal du nemlig bruge som ansøgning.

2) Adgangskrav

Du skal desuden opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

  • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen (eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse).
  • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til mindst 9. klasse.
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler, og herunder aflægge prøve i tysk eller fransk, hvis faget er blevet udtrukket til prøve.

For 10. klasser: Vælger du at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan du aflægge enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasseprøve.
Vælger du at aflægge 10. klasseprøve i dansk, engelsk og matematik, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver.

3) Ansøgningsfrist

Går du i 9. eller 10. klasse, skal du senest 1. marts udfylde din uddannelsesplan og søge med den via optagelse.dk. Her skal du logge på med UNI-login (fås på din skole).

Sender du senest 1. marts, vurderes din ansøgning samtidig med alle andre efter 15. marts. Du får skriftligt svar 1. juni, om du er optaget.

På HTX på Hotel- og Restaurantskolen kan du dog stadig søge om optagelse indtil studiestart, så længe vi har ledige pladser. Du er velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Har du spørgsmål til optagelse, er du velkommen til at kontakte Det Naturvidenskabelige Gymnasium