Studieplan for gastronomassistent

Her kan du se, hvordan gastronomassistent-uddannelsen på Hotel- og Restaurantskolen forløber og hvad du skal lære i løbet af de forskellige skole- og praktikperioder.

OBS: Studieplanerne er gældende for elever begyndt på uddannelsen før august 2015. Nye studieplaner følger til elever optaget efter august 2015.

Samlet studieplan for gastronomassistent-uddannelsen

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Uddannelsen tager i alt 1 år og 6 måneder. Du starter på grundforløbet, der er tilrettelagt så det passer præcis til dig.

Grundforløbet har individuel længde og varer typisk mellem 20 – 60 uger.
Det kan evt. være inklusive praktik.

Grundforløbet kan også erstattes helt af Ny mesterlære, hvor du er ude hos en virksomhed at få samme erfaring.

Når du har gennemført og bestået grundforløbet og fundet en praktikplads, kan du begynde på uddannelsens hovedforløb.

Læs mere om…

Opstart
Du kan starte på grundforløbet flere gange om året.

Praktik
Du skal selv finde en godkendt praktikplads, men vi hjælper dig gerne. Se mere om praktik og skolens praktikkonsulenter her.

Eksamen/svendeprøve
På Hotel- og Restaurantskolen går man til afsluttende eksamen. Det foregår i slutningen af sidste skoleperiode.
Eksamen er projektorienteret og består af en teoretisk opgave samt en praktisk og en mundtlig eksamen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som gastronomassistent kan du videreuddanne dig som kok eller gastronom med speciale i smørrebrød og catering.