Studieplan for kok

Studieplan for Gastronomuddannelsen med specialet kok

Her kan du se, hvordan kokkeuddannelsen på Hotel- og Restaurantskolen forløber og hvad du som kokkeelev skal lære i løbet af de forskellige skole- og praktikperioder.

OBS: Studieplanerne er gældende for elever begyndt på uddannelsen før august 2015. Nye studieplaner følger til elever optaget efter august 2015.

Downlaod hele den samlede studieplan for kokkeuddannelsen her

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Uddannelsen tager i alt 3 år og 9 måneder.

Du starter på grundforløbet, der er tilrettelagt så det passer præcis til dig. Grundforløbet varer 20 uger.

Når du har gennemført og bestået grundforløbet og fundet en praktikplads, kan du begynde på uddannelsens hovedforløb.

Læs mere om…

Opstart
Du kan starte på grundforløbet flere gange om året.

Praktik
Du skal selv finde en godkendt praktikplads, men vi hjælper dig gerne. Se mere om praktik og skolens praktikkonsulenter her.

Eksamen/svendeprøve
På Hotel- og Restaurantskolen går man til afsluttende eksamen. Det foregår i slutningen af sidste skoleperiode.
Eksamen er projektorienteret og består af en teoretisk opgave samt en praktisk og en mundtlig eksamen.