Studieplan for receptionist

Her kan du se, hvordan receptionistuddannelsen på Hotel- og Restaurantskolen forløber og hvad du skal lære i løbet af de forskellige skole- og praktikperioder.

OBS: Studieplanerne er gældende for elever begyndt på uddannelsen før august 2015. Nye studieplaner følger til elever optaget efter august 2015.

*) Grundforløbet kan erstattes af ny mesterlære.

Sidste praktikperiode indtil udløbet af uddannelsestiden må maks. være 3 mdr. jf. bestemmelserne i hovedbekendtgørelsen.

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Uddannelsen tager 2 år og 4 måneder  afhængig af grundforløbets længde. Du starter på grundforløbet, der er tilrettelagt så det passer præcis til dig. Grundforløbet har individuel længde og varer typisk mellem 20 – 60 uger.

Har du en studentereksamen eller lignende, kan du gennemføre grundforløbet på 5 uger.

Når du har gennemført og bestået grundforløbet og fundet en praktikplads, kan du begynde på uddannelsens hovedforløb.

Læs mere om…

Opstart
Du kan starte på grundforløbet flere gange om året.

Praktik
Du skal selv finde en godkendt praktikplads, men vi hjælper dig gerne. Se mere om praktik og skolens praktikkonsulenter her.

Eksamen/svendeprøve
På Hotel- og Restaurantskolen går man til afsluttende eksamen. Det foregår i slutningen af sidste skoleperiode.
Eksamen er projektorienteret og består af en teoretisk opgave samt en praktisk og en mundtlig eksamen.