Gastronomforløb

Når du starter på grundforløb 2 som gastronom, kan du vælge mellem almindeligt forløb eller Scienceforløb.

Almindeligt forløb har særligt fokus på de enkelte fag som delelementer, der samlet set udgør uddannelsens helhed. Undervisningen i de enkelte fag vil ofte tage udgangspunkt i konkrete tema- og casebaserede opgaver, hvori der søges et konkret resultat og kun i mindre grad lægges op til efterfølgende fagspecifik fordybelse.

Undervisningen tager afsæt i at føre dig sikkert gennem læringsmålene og hurtigt korrigere og sætte ind hvor det måtte være nødvendigt for at du får udviklet dit faglige potentiale bedst muligt. På almindeligt forløb arbejder vi med fagene og temaerne i en lærerstyret form, hvor læreren i høj grad har planlagt indhold og rækkefølge, så du lærer dit fag trin for trin. På et almindeligt forløb opnås stor og praktisk indsigt i gastronomien i en spændende og tryg undervisningsramme med plads til store og små armbevægelser. Er det dig? I så fald skal du ikke foretage dig noget. Alle er automatisk indmeldt på et almindeligt forløb.

Det kræver flid, selvindsigt og naturligt engagement og vidensbegær at gå på et Scienceforløb.

Scienceforløbene er ikke en særskilt uddannelse, men arbejdsformen er en anden end den man normalt møder på gastronom-uddannelsen. Du vil i meget højere grad møde en metode, hvor du og dine kreative og innovative evner bliver sat i spil. Det er en metode baseret på selvstændighed, hvor du bliver præsenteret for en opgave, som du ikke nødvendigvis endnu har fået alle redskaberne til, men hvor du selv skal ud og søge viden og kunnen. Derfor bliver undervisningen mere baseret på at du tilegner dig evner til at løse opgaver ud fra dine innovative kompetencer. I en Scienceklasse inddeles eleverne i studiegrupper bestående af 4 – 5 elever, der i tæt samarbejde med hinanden italesætter og beskriver specifikke fagelementer i de stillede opgaver. De stillede opgaver tager ofte udgangspunkt i en aktuel og praksisnær kontekst. F.eks. nordisk madkultur, sensorik, tilberedningsteknikker eller selve spiseoplevelsen i et måltid.

Studiegrupperne etablerer i fællesskab relevante problemstillinger i opgaveløsningen, der lægger op til aktiv eksperimentering med de svar det afføder. I denne type undervisning udvikles både din faglige forståelse såvel som nysgerrighed, samt evne til at konkretisere, analysere og begrebsliggøre arbejdet med gastronomi. Det kræver flid, selvindsigt og naturligt engagement og vidensbegær at gå på et Scienceforløb. På Scienceforløbet bliver du udfordret så din faglighed skærpes og din gastronomiske personlighed udvikles. Er det noget for dig? Så sørg for at vælge Scienceforløb, når du starter på grundforløb 2.