Studieområdet

HVAD ER STUDIEOMRÅDET?

En studentereksamen består af en lang række fag, som for en stor dels vedkommende er nogle, du genkender: Matematik, kemi, fysik, dansk, engelsk m.m.

Der er også fag, du nok ikke er stødt på før, som fx teknologi, teknologihistorie, kommunikation og IT.

Og så er der et fag, som er nyt for de fleste, der starter på HTX: Det er faget StudieOmrådet (SO), som er et meget stort fag på HTX. Faget samler din viden fra de mange forskellige fag og hjælper dig med at skabe forbindelse i mellem dem.

Formålet er at gøre dig klar til videreuddannelse. Det gør vi sammen ved at styrke dine evner inden for kritisk og selvstændig tænkning og styrke din viden om metoder og dannelse inden for det naturvidenskabelige, teknologiske, samfundsmæssige og humanistiske område, så du bliver bevidst om forskelle og ligheder.StudieOmrådet_figur

Derudover lærer du at reflektere over dine egne læreprocesser og om, hvordan du kan blive bedre til at være studerende både alene og sammen med andre. Kort fortalt er det et fag, der vil rigtig meget og kan hjælpe dig til at gå fra at være elev til at blive studerende.

På Det Naturvidenskabelige Gymnasium har vi valgt at gøre SO-faget til vores dannelsesmæssige fyrtårn og i SO trækker vi de store linjer mellem fag og læringsmetoder.