Besøg Hotel- og Restaurantskolen

Vi tester dine smagssanser, sætter fokus på maddannelse, madkultur og madglæde.

Hotel- og Restaurantskolen tilbyder en række forskellige tilbud, hvor du kan komme ind og besøge os og opleve en erhvervsskole.

Til unge og forældre

Vi holder orienteringsdage flere gange om året, hvor I kan komme og se skolen, møde underviserne og høre mere om de forskellige erhvervsuddannelser. Se kommende datoer.

Til folkeskolen og UU-Vejlederen

8., 9. og 10.  klasser fra folkeskolen kan opleve erhvervsuddannelserne på nært hold via introkurser og brobygning.

Du kan læse mere her.

Vi tilbyder også særlige besøgsdage for 7.-10. klasser med et fastlagt fagligt indhold, som varierer afhængigt af klassetrinnet. Dagene dækker enkelte mål i for eksempel hjemkundskab, biologi eller fysik/kemi. Læs mere om det faglige indhold og mulighederne for besøgsdag.

Til produktionsskoler

Er du elev på en produktionsskole og nysgerrig på nogle af vores uddannelser, kan du komme i individuelt forløb på én uddannelse i én dag eller i kombinationsforløb på to uger. Se mere her.

13-ugers-brobygning for 18-29-årige

Gennem dit jobcenter har du mulighed for at komme i brobygningsforløb på Hotel- og Restaurantskolen. Her bliver du klædt godt på til at starte på en erhvervsuddannelse inden for “Fødevarer, jordbrug og oplevelser”. Læs mere om forløbet her.