Læsevejledning

Hvad er læsevejledning?

Læsevejledningens mål er at gøre dig i stand til at forstå og løse dine skriftlige opgaver bedst muligt.

Læsevejledningen på Hotel-og Restaurantskolen tilbyder alle elever på skolen med læse-, forståelses- og skrivevanskeligheder undervisning og vejledning.

Tilbud gennem læsevejledningen

  • Du kan få hjælp til studieteknik
  • Du kan få sparring omkring eksamensforberedelse
  • Du kan blive screenet for ordblindhed
  • Du kan få instruktion i dine ordblinde IT-hjælpemidler
  • Du kan få hjælp og vejledning omkring ordblindhed
  • Du kan få sparring, hvis du er udfordret som tosproget elev
  • Du kan deltage i den ugentlige lektiecafé

Lektiecafé    

Lektiecaféen på Hotel- og Restaurantskolen er stedet, hvor du kan få fordybe dig og få faglig støtte. Lektiecaféen tilbyder hjælp til matematik, naturfag, dansk, sprog, studieteknik (f.eks. portfolio) og instruktion i brugen af ordblindehjælpemidler.

Hvordan kontakter jeg læsevejledningen på Hotel- og Restaurantskolen?

Personlig henvendelse i elevcentret på 2. sal eller ring eller skriv til læsevejleder Lars-Bjørn Kristensen (LBK) på telefon: 2071 2896 eller på mail: sps@hrs.dk