Læsevejledning

Udfordringer med at læse og skrive skal ikke være en hindring for at få en uddannelse

Læsevejledningen på Hotel-og Restaurantskolen tilbyder løbende vejledning og undervisning til elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Hvem kan bruge læsevejledningen?

 • Alle kan have glæde af læsevejledning – det handler om at læse smart

Hvad kan du bruge læsevejledningen til?

 • du kan få vejledning i forbindelse med læsning, skrivning og stavning
 • du kan lære at huske det, du læser
 • du kan lære at læse hurtigere
 • du kan få gode råd til, hvordan du formulerer dig
 • du kan få sparring til eksamensforberedelse
 • du kan blive screenet for ordblindhed
 • du kan få hjælp og vejledning omkring ordblindhed
 • du kan få vejledning i at bruge lydbøger, hjemmesider, apps, m.m.
 • du kan få hjælp, hvis du har dansk som andetsprog
 • du kan få orientering om andre tilbud, der kan gavne dit uddannelsesforløb

Hvornår kan du komme i læsevejledningen?

 • Læsevejledningen er åben hver dag mellem kl.8.00 og 14.30. Du er velkommen til at kigge forbi. Du kan også ringe eller sende en mail.

Hvordan kommer du i kontakt med læsevejledningen?

 • Du finder din læsevejleder på SPS kontoret: indgang gennem biblioteket
 • Du kontakter leder af studievejledningen Mette Sun Nygaard på 33862206
 • Du sender en mail til mny@hrs.dk med dit navn, telefonnummer og uddannelse. Skriv hvad du gerne vil have hjælp til, så bliver du kontaktet for en samtale.

På denne hjemmeside kan du tage en lille test, som kan give dig en idé om dine læsefærdigheder: www.selvtest.nu.

Screening i 10.klasse og på grundforløb

Alle elever, som starter i 10.klasse og på grundforløb på Hotel-og Restaurantskolen, bliver screenet i læse- og skrivefærdigheder.

Formålet med screeningen

 • er at undersøge elevernes funktionelle læse- og skrivefærdigheder samt sprogforståelse.

Efter screening

 • sendes alle testresultater til læsevejlederen.
 • vurderes elevens resultater og eventuelle udfordringer, der kan skyldes ordblindhed eller andre funktionsnedsættelser med henblik på videre udredning og støtte under uddannelsesforløbet.
 • får de elever, der viser sig at have særlige udfordringer i forhold til deres læse- og skrivefærdigheder en uddybende tilbagemelding fra skolens læsevejleder.
 • tilbydes der på baggrund af testresultatet forskellige former for hjælp til de elever, som vurderes at kunne have særlig gavn af det. Hjælpen iværksættes dog kun for de elever, der tilkendegiver aktivt at ville deltage i samarbejdet.
 • mailes testresultater og anbefalinger om videre tiltag til elevens kontaktlærer og øvrige faglærere.

Elever med gode funktionelle læse- og skrivekompetencer, kan arbejde selvstændigt under uddannelsesforløbet

Gode læsestrategier kan skabe lyst til at lære og dermed tilegne sig faglig viden!

Derfor vil din læsevejleder i forbindelse med screeningen give en kort introduktion til, hvad en læsevejleder kan bruges til.