Dine bøger

Sådan skaffer du dine undervisningsmaterialer

For dig, der går i 10. klasse:

Dine lærere vil sørge for klassesæt, der udlånes via skolens bibliotek. Men det er en god idé selv at medbringe lommeregner og sørge for ordbøger.

For dig, der går på DNG:

Skolen er forpligtet til at forsyne gymnasieelever med undervisningsmaterialer. Alle klassesæt udlånes via skolens bibliotek. Men det er en god idé selv at medbringe lommeregner og sørge for ordbøger.

For dig, der går på en erhvervsuddannelse:

For de fleste elevers vedkommende omfatter uddannelsesaftalen, at lærestedet skal betale for elevens bogpakke.

Skolens bibliotek udleverer bogpakken, når du starter på 1. skoleperiode, og fakturerer lærestedet for bøgerne.

Bemærk: Elever på ernæringsassistentuddannelsen skal selv anskaffe bøgerne på listen eller låne dem på skolens bibliotek.

Har du spørgsmål om køb af bøger?

Så kontakt biblioteket/Ida på tlf. 33 86 23 44, e-mail: ilb@hrs.dk

Find bogpakken til din uddannelse

Gastronom – kok:

https://webshop.praxis.dk/produkter/gastronombogpakken-kokke/

Gastronom – med specialet catering og smørrebrød:

https://webshop.praxis.dk/produkter/gastronombogpakken-smoerrebroed-og-catering/

OBS: I Café Klinken i elevkantinen sælges Kokkebogen til kr. 400,- og Gastronombogen til kr. 500,-

Tjener:

https://webshop.praxis.dk/produkter/tjeneruddannelsen-bogpakke/

Receptionist:

https://webshop.praxis.dk/produkter/receptionist-bogpakke/

Ernæringsassistent:

https://webshop.praxis.dk/produkter/ernaeringsassistent-bogpakke/

Bemærk: Kost- og ernæringsforbundet (www.kost.dk) tilbyder en bogpakke, der indeholder alle de otte bøger, plus 1 øvrig fagbog, til en reduceret pris af kr. 2.201,00. Tilbuddet forudsætter medlemskab af forbundet (kontingent pr. måned for elever: kr. 50,-).
Se mere her

OBS: Det er ikke obligatorisk at købe bøgerne. Alle bøgerne udlånes fra Hotel- og Restaurantskolens bibliotek under hele uddannelsen.