Login

Uddata+

På Uddata+ kan du se dit skema, fravær, kontaktinfo til andre elever og undervisere m.m.

Uddata+ – login hjemmefra

Brug samme login som på skolens computere. Hjemmefra skal du bare huske at skrive hrs\ foran.

  1. Åbn en browser og gå til all.uddataplus.dk
  2. Skriv navn og password

Fx brugernavnhrs\dit elevnummer eller hrs\maja-27

Problemer med at logge på?

For at komme godt i gang med IT redskaberne på skolen, er der en masse hjælp at hente på hjemmesiden http://support.itcn.dk/

Du bliver bedt om at logge ind med din Office365 konto. Den ser ud på følgende måde:

  • Brugernavn: unilogin@o365.hrs.dk
  • Kode: Den kode har du fået på e-boks, som du også bruger til at komme på skolens computere og WiFi med.

På supportsiden kan du klikke dig ind på Vejledninger -> Vejledninger elev. Her ligger der vejledningsdokumenter for de fleste systemer som er tilgængelige på skolen.

Hvis du skal have fat i IT-support så kan du skrive en mail til elevsupport@itcn.dk, eller besøge os i lokalsupporten, når skolen er genåbnet.

Download vejledning til skolelogins her