SPS – særlig støtte

Hvad er SPS?

SPS betyder specialpædagogisk støtte. SPS kan tildeles alle elever på Hotel- og Restaurantskolen med en diagnose eller funktionsnedsættelse der hæmmer dem på uddannelsen, som for eksempel ordblindhed, ADHD og autisme samt til døve. SPS tildeles på baggrund af en faglig vurdering af den enkeltes behov og afhængigt af funktionsnedsættelsen.

Hvis du vil vide mere om specialpædagogisk støtte, så læs videre hos Undervisningsministeriet her.

Tilbud gennem SPS

 • Ordblinde-hjælpemidler (IT-rygsæk, scannere. CD-ord og IntoWords)
 • Instruktion i brugen af hjælpemidler
 • Studiestøttetimer på uddannelsen (støtte til struktur, opgaveskrivning, faglig udvikling, eksamensforberedelse og generel trivsel)
 • Støttetimer på praktikpladsen
 • Ordblindetest (du kan se om du har behov for at blive testet på http://selvtest.nu/)
 • Særligt tilrettelagte studiematerialer (Nota)
 • Tegnsprogstolk og skrivetolk
 • Du kan blive henvist til skolepsykolog

Hvordan får jeg SPS?

 • Du skal have en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse der påvirker dig i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever
 • Dokumentationen skal være i form af en underskrevet lægeerklæring eller et diagnose-papir fra en psykolog
 • Du skal være uddannelsesaktiv og motiveret for at gennemføre uddannelsen

Hvordan kontakter jeg SPS på Hotel- og Restaurantskolen?

Personlig henvendelse på biblioteket eller i receptionen: tirsdag og fredag kl. 9.00-16.00, onsdag kl. 9.00 – 14.00

Eller ring eller skriv hele ugen til Lars Bjørn Kristensen (lbk) på telefon: 2071 2896 eller på mail: lbk@hrs.dk