SPS – særlig støtte

Hvad er SPS?

SPS betyder specialpædagogisk støtte. SPS kan tildeles alle elever på Hotel- og Restaurantskolen med en diagnose eller funktionsnedsættelse, der hæmmer dem på uddannelsen, som for eksempel ordblindhed, ADHD og autisme samt til døve. SPS tildeles på baggrund af en faglig vurdering af den enkeltes behov og afhængigt af funktionsnedsættelsen.

Hvis du vil vide mere om specialpædagogisk støtte, så læs videre hos Undervisningsministeriet her.

Tilbud gennem SPS

  • Ordblinde-hjælpemidler (IT-rygsæk, scannere og AppWriter)
  • Instruktion i brugen af hjælpemidler
  • Studiestøttetimer på uddannelsen (støtte til struktur, opgaveskrivning, faglig udvikling, eksamensforberedelse og generel trivsel)
  • Støttetimer på praktikpladsen
  • Ordblindetest (du kan se, om du har behov for at blive testet på http://selvtest.nu/)
  • Særligt tilrettelagte studiematerialer (Nota)
  • Tegnsprogstolk og skrivetolk

Hvordan får jeg SPS?

  • Du skal have en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der påvirker dig i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever
  • Dokumentationen skal være i form af en underskrevet lægeerklæring eller et diagnose-papir fra en psykolog
  • Du skal være uddannelsesaktiv og motiveret for at gennemføre uddannelsen

Hvordan kan du få fat på os?

Personlig henvendelse i elevcentret på 2. sal eller ring eller skriv til SPS-konsulent Lars-Bjørn Kristensen (LBK) på telefon: 2071 2896 eller på mail: sps@hrs.dk