SU

Er du over 18 år? Så kan du søge SU (Statens Uddannelsesstøtte), mens du går i skole på Hotel- og Restaurantskolen.

Indtil du fylder 20 år, er din SU afhængig af dine forældres indkomst.

Skal du videre som elev hos en virksomhed, vil du få elevløn i de 2 år, du er elev.

Hvordan søger jeg SU?

Du skal søge SU via din Nem-ID på su.dk under ‘minSU’. Du kan ikke søge SU med tilbagevirkende kraft, og du kan tidligst søge en måned før studiestart.

Ud over at søge SU og SU-lån m.m., kan du på minSDU se dine aktuelle SU-forhold og foretage rettelser i dine oplysninger.

Det er også herinde, at du kan følge din ansøgnings vej gennem SU-systemet under ‘Status for ansøgning’.

Det tager normalt to til fire uger at behandle en SU-ansøgning, hvis du er dansk statsborger, og op til otte uger hvis du er udenlandsk statsborger.

Hjælp! Jeg har spørgsmål

Har du spørgsmål til din SU, kan du kontakte Hotel- og Restaurantskolens studievejledning på telefon: 3386 22 00 eller læse meget mere på su.dk.

Måske kan du allerede nu finde svar på dit spørgsmål her:

Ofte stillede spørgsmål

Det er første gang, jeg søger SU – hvad gør jeg?
SU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig.

For at få SU skal du søge om det.

Du kan ikke søge SU med tilbagevirkende kraft

Du kan tidligst få SU fra den måned, hvor dit uddannelsessted modtager din ansøgning.

Du skal søge SU i minSU med din NemId.

Alt vedrørende SU foregår elektronisk, og det er derfor vigtigt at have oprettet en NemId, så du er klar til at søge.

Hvad er NemId, og hvordan får jeg sådan en?
NemId er ét log-in til det hele. Det er en digital nøgle og et digitalt legitimationsbevis, som du kan bruge, når du færdes på nettet.

Du kan bruge NemId til din netbank, til offentlig selvbetjening og til en række private tjenester.

Ønsker du at bestille en NemId, kan du gøre det på www.nemid.nu

Hvis du ikke ønsker at bestille NemId online eller skal bruge dit NemId med det samme, kan du få NemId ved personlig henvendelse på Borgerservice, SKAT eller i din bank. Husk legitimation.

Hvad kan jeg med hjemmesiden minSU?
På minSU kan du følge med i din SU. Du kan se, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og du kan følge din ansøgnings vej gennem SU-systemet.

Du kan selv ændre dine SU-forhold i minSU.

Hvordan bruger jeg minSU?
minSU indeholder tre forskellige funktioner:

  1. du kan søge SU og SU-lån med mere
  2. du kan se dine aktuelle SU-forhold
  3. du kan foretage rettelser i dine SU-forhold.

For at få adgang til minSU skal du logge på med din NemId.

Hvordan finder jeg ud af, om min ansøgning er under behandling?
Det tager normalt to til fire uger at behandle en ansøgning om SU. I minSU kan du under ‘Status for ansøgning’ se, hvor langt din ansøgning er nået.

Har du spørgsmål til behandlingen af din ansøgning, skal du kontakte en SU-medarbejder.

Hvor meget må jeg tjene ved siden af min SU?
Der er en grænse for, hvor meget du må tjene ved siden af din SU (dit fribeløb).

Tjener du mere end dit fribeløb, skal du betale noget af din SU og eventuelt SU-lån tilbage.

Størrelsen af dit fribeløb bestemmes af, hvor mange måneders SU du har fået i løbet af et år.

Det spiller også ind, om du i løbet af året har haft orlov, har fået anden offentlig støtte eller har fravalgt nogle måneders SU.

Du skal være opmærksom på, at dit fribeløb beregnes for perioden 1. januar – 31. december i alle år, du har fået SU (også selv om du for eksempel kun har fået SU i én måned). Har du derfor tjent meget i en del af året, kan det have betydning for, om du kan modtage SU i resten af året.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg flytter?
Når du flytter, skal du senest fem dage efter give besked til Folkeregisteret. Vi får derefter automatisk besked om din nye adresse.

Der er dog enkelte tilfælde, hvor du selv skal give besked til os om, at du flytter, nemlig hvis du skifter status fra hjemme- til udeboende eller omvendt.

Du kan ændre bopælsstatus i minSU.

Hvorfor får jeg ikke min SU?
Du skal søge om SU for at få det.

Du skal regne med en ekspeditionstid på to-fire uger, hvis du er dansk statsborger og op til otte uger, hvis du er udenlandsk statsborger.

Du kan i minSU under ‘Status for ansøgning’ se, hvor langt din ansøgning er kommet.

Du skal have en NemKonto for at kunne modtage SU.

Hvis du har søgt SU, og din ansøgning er færdigbehandlet, og styrelsen har dit skattekort, skal du kontakte en SU-medarbejder på dit uddannelsessted for at få konkret vejledning om, hvorfor du ikke modtager din SU.

Kontakt Hotel- og Restaurantskolens studievejledning.

Hvorfor får jeg ikke mit SU-lån?
Når du har søgt og er blevet tildelt lånet, skal du i minSU godkende din låneplan for at få lånet udbetalt. Og hvis lånet ikke er blevet udbetalt, skyldes det ofte, at du har glemt at godkende.

Har du derimod godkendt SU-lånet, skal du kontakte SU-medarbejderen på dit uddannelsessted. Du skal altså både ansøge og godkende af to forskellige omgange.

Hvorfor får jeg ikke SU-satsen for udeboende, når jeg er flyttet hjemmefra?
Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende – også selvom du er flyttet hjemmefra.

Du kan dog søge på dit uddannelsessted om at få udeboende-SU, hvis du er flyttet hjemmefra.

Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, er din SU afhængig af dine forældres indkomst.