Sådan søger du ind på Grundforløb 2

Du springer Grundforløb 1 over og søger ind direkte på det, der hedder Grundforløb 2, hvis det er mere end et år siden, du afsluttede folkeskolens afgangsprøve.

 • Du ansøger på optagelse.dk via NemID.
 • Ansøgningen skal underskrives af dig (og en forælder, hvis du er under 18 år).
 • Ansøgningen skal indeholde:
 1. Dokumentation for karakterer, hvis du ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed
 2. Dit valg af skole (altså her Hotel- og Restaurantskolen)
 3. Dit valg af uddannelse (hvilket hovedforløb vil du ind på efter grundforløbet?)
 4. Vælger du gastronom, skal du beslutte om du vil på Science forløb eller almindeligt forløb
 5. Eventuelt EUX (hvis du både vil have en erhvervsuddannelse og studiekompetence)
  Se mere om EUX-optagelse og adgangskrav her
 6. Har du en aftale om praktik med en virksomhed (uddannelsesaftale), skal ansøgningen også sendes med post til skolen.
 • Når skolen har fået bekræftet dine oplysninger og karakterer, får du brev om optagelse.

Har du flere spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte Hotel- og Restaurantskolens studievejledning