Bibliotek

Hotel- og Restaurantskolens bibliotek

… er et fagbibliotek med bøger inden for alle de fag, der bliver undervist i på skolen.

Her finder du en stor samling af koge- og vinbøger fra hele verden. Du kan også låne bøger om hoteldrift, markedsføring, turisme, oplevelsesøkonomi og meget andet.

Biblioteket abonnerer desuden på mange danske og udenlandske tidsskrifter og magasiner – primært inden for mad og vin.

Der er mulighed for at benytte biblioteket som læseplads og stille gruppearbejde.

Studiemateriale

Det er biblioteket, der udlåner undervisningsbøger og -hæfter til elever og studerende.

Hjælp til søgning

I forbindelse med opgaveskrivning kan du få hjælp til informations- og litteratursøgning.

Log på selvbetjening

Du kan selv søge i bibliotekets materialer, bestille, se dine lån, fornye m.m. via Reindex, som du logge på via Elevintra.

Lånetiden for almindelige materialer er to uger. For klassesæt og elevhæfter er lånetiden otte uger.

Husk at medbringe dit sundhedskort ved udlån.

Aflevering

Hvis du ikke afleverer lånte bøger og hæfter til tiden (se ovenfor), får du påmindelse via sms.
Bliver materialet stadig ikke afleveret, følger en regning på bøgernes pris plus et administrationsgebyr.

Åbningstider

Mandag-fredag: 8.00-14.00

Kontakt

Tlf.nr: 33 86 22 61
Mail: biblioteket@hrs.dk