Talentspor

Når man vælger at tage sin uddannelse på talentspor, betyder det, at man følger 2-4 af de obligatoriske fag på hovedforløbet på et højere niveau. Hvilke fag er bestemt i forvejen og også hvilket niveau, de skal følges på. Man har undervisning sammen med resten af sin klasse, men får så særlige opgaver, der er på højere niveau. Man bliver ligeledes bedømt efter det højere niveau, når man får karakterer og kan derfor ikke direkte sammenligne sig med klassekammerater på obligatorisk niveau.

Hvis man vælger talentsporet, er det vigtigt, at det er efter aftale med praktikstedet, da det højere niveau også skal arbejdes med i praktikperioderne.

Du skal i givet fald sætte kryds i det særlige felt om talentspor, når du og dit praktikpladssted udfylder uddannelsesaftalen.

På dit eksamensbevis vil fremgå, at du har haft talentspor og hvilke fag, du har haft på højere niveau.

Læs mere om hvilke fag, der er talentfag på de forskellige uddannelser.

Undervisningsministeriet har udgivet en pjece om talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne, som kan læses her: EUD for alle (pdf)