Fra ufaglært til faglært tjener på 18 uger

Har I ufaglærte serveringsmedarbejdere med mindst to års erfaring, der er minimum 25 år gamle? Så har I nu mulighed for at gøre dem til faglært tjener på kun 18 uger!

Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, der har været hårdest ramt under covid-19-krisen. Derfor har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en trepartsaftale, som giver forbedrede økonomiske vilkår for, at medarbejdere kan gå fra ufaglært til faglært resten af 2020.

Vi har nu sammen med 3F, Horesta, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Kokke- og tjenerskolen ZBC tilrettelagt et forløb, der kan løfte ufaglærte serveringsmedarbejdere til faglærte tjenere på 18 uger.

Økonomi for virksomheden

Under uddannelsesforløbet modtager virksomheder lønrefusion fra AUB på op til 6.288 kr. om ugen. Der er også mulighed for at søge Hotel- og restauranterhvervets Kompetenceudviklingsfond om yderligere 740 kr. om ugen. Få flere informationer om dette fra chefkonsulent Lene Wendelboe i ‘Ja tak til efteruddannelse’.

Tilskuddet fra kompetencefonden er forudsat, at medarbejderen er ansat på overenskomstgældende vilkår. Muligt månedligt tilskud: 30.431 kr.

Økonomi for eleven

Virksomheden betaler fortsat løn til eleven under uddannelsen.

Hvad der kræves

Medarbejderen skal som minimum have to års erfaring. Derefter skal der laves en 360 graders vurdering af medarbejderens kompetencer (Realkompetencevurdering).

Det er en uddannelsesvejleder på Hotel og Restaurantskolen, der sammen med medarbejderen gennemgår erfaringen og erhvervede kompetencer og herefter vurderer, om medarbejderen er i målgruppen for forløbet.

Herefter indgår I en uddannelsesaftale med skolen, og medarbejderen vil være et stort skridt videre mod at blive faglært.

Medarbejderen skal være minimum 25 år gammel.

Tidshorisonten

Forløbet vil højst tage 18 uger, og I vil være garanteret, at forløbet kan afsluttes inden udgangen af 2020.

Realkompetencevurderingen vil finde sted i uge 31, og uddannelsesforløbet kan starte op i uge 34.

Kontakt

Du kan kontakte Studievejledningen på:
Mail: studievejledning@hrs.dk, så kontakter de jer.

Ellers du kan kontakte vores kursus- og projektchef Johan K. Dal:
Mail: jda@hrs.dk
Telefon: +45 24 96 22 16 (Dog ferie i uge 28 og 29).