EUX10

Den nye 10. klasses profil EUX10 er for dig, som vil sikre en god overgang fra folkeskolen til en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag. EUX10 er Hands & Brains – du lærer både at arbejde professionelt i køkkenet med særligt fokus på sundhed og ernæring, og bliver parat til at gennemføre de gymnasiale fag.

Du kommer til at gå i skole i et spændende ungdomsuddannelsesmiljø på Hotel- og Restaurantskolen i Valby, hvor vi både har erhvervsuddannelser, EUX og gymnasium. Vores 10. klasse indgår som en naturlig del af ungemiljøet, og du vil modtage faglig undervisning på højt niveau. I løbet af skoleåret opnår du viden om vores EUX-uddannelser, så du forhåbentlig er klar til at begynde på EUX enten her på Hotel- og Restaurantskolen eller på en anden erhvervsskole. Eller måske på en helt anden ungdomsuddannelse? Med EUX10 har du alle muligheder åbne.

Bliv klar til både gymnasiet og en faglig uddannelse

Uddannelsen er planlagt, så du dygtiggøres i de obligatoriske og boglige fag, du vil møde på en evt. kommende EUX-uddannelse. Desuden vil du arbejde med metoder på gymnasialt niveau, så som tidsplanlægning og kildekritik. Men du kommer også til at arbejde praktisk, så du er klædt på til den faglige del af EUX’en.

Du kommer til at gå i klasse med andre elever, der ligesom dig selv overvejer en EUX-uddannelse. Du vil få klasselokale på samme gang som vores gymnasieklasser, så du også i pauserne kan få et EUX10indblik i, hvordan dagligdagen er på et gymnasium. Der vil være lektiecafé sammen med gymnasiets elever, og der vil også være særlige studiestøttetimer til dig og dine klassekammerater, så du i det daglige bliver støttet i udviklingen mod en EUX-uddannelse.

I skoleåret indgår desuden en studietur. Du skal selv betale ca. kr. 2.000,- til denne tur.

Kontakt

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os.