GYM10

Få en oplevelse for livet og en masse erfaring med i bagagen – forbered dig på gymnasiet

Har du interesse og motivation for at dygtiggøre dig i de boglige fag for at blive klar til at starte en gymnasial uddannelse?

GYM10 – STUDIETID er målrettet dig, der vil blive skarpere ift. karakterer og generel studietræning og udvikle de kompetencer, der skal bringe dig tættere på den ungdomsuddannelse, du vil søge efter 10. klasse, særligt gymnasiet. Til dig, der har brug for et fagligt løft, en faglig udfordring eller yderligere afklaring.

For dig, der ønsker et godt fagligt og socialt skoleår med mulighed for at ruste dig fagligt, personligt og uddannelsesmæssigt til en uddannelse. Det betyder for eksempel:

  • målrettet arbejde med at forbedre dig i dansk, engelsk og matematik
  • udvikling af dine kompetencer til at arbejde selvstændigt
  • klarhed over hvad det kræver af dig, hvis du vil nå dine mål

Vi arbejder på GYM10 – STUDIETID med at gøre overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelsen, herunder gymnasiet, lettere for dig.

 

Lærerne på GYM10 involverer os i vores undervisningsplan, og hvad vi vil lære om, sådan så det bliver mest interessant for os. Der er lidt frihed, men vi har også et ansvar, og det kan jeg godt lide. Samtidig er lærerne er meget omsorgsfulde og tænker på, hvordan vi har det som elever, og de går op i at få rystet klasserne sammen.

– Asha Vistisen, elev på GYM10.

 

 

Vi støtter dig både i din personlige og faglige udvikling. Undervejs får du tildelt både vejledning og supervision, og sammen med UU-København hjælper vi dig på vej til at vælge den ungdomsuddannelse, der er rigtig for dig.

I GYM10 har du fx følgende obligatoriske grundfag, profilfag og valgfag:

  • dansk – engelsk – matematik
  • fysik/kemi – fransk – tysk
  • samfund – studietræning – projektarbejde

Herudover skal du i brobygning, lave den Obligatoriske selvvalgte opgave og arbejde med din uddannelsesplan.

Vil du vide mere om GYM10?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil have mere information.

Kom forbi til orienteringsdage og mød lærere og elever, mens du oplever skolen.

Tilmeld dig 10. klasse