GYM10

Få en oplevelse for livet og en masse erfaring med i bagagen – forbered dig på gymnasiet

Har du interesse og motivation for at dygtiggøre dig i de boglige fag for at blive klar til at starte en gymnasial uddannelse?

GYM10 er målrettet dig, der overvejer en gymnasial ungdomsuddannelse og har brug for et fagligt løft, en faglig udfordring eller yderligere afklaring.

For dig der ønsker et godt fagligt og socialt skoleår med mulighed for at ruste dig fagligt, personligt og uddannelsesmæssigt til en gymnasial uddannelse.

Vi arbejder på GYM10 med at gøre overgangen fra folkeskolen til den gymnasiale uddannelse lettere for dig.

 

– Jeg har udviklet mig en del fagligt. Især i matematik, hvor jeg ikke var så stærk før, og som jeg ikke var så glad for.

– Jeg kan mærke, at jeg er meget bedre rustet til gymnasiet, end jeg var fra folkeskolen. Og de relationer, jeg har fået, holder jeg stadig ved lige og er rigtig glad for.

Josefine Vestergaard, elev fra GYM10.

 

Vi støtter dig både i din personlige og faglige udvikling. Undervejs får du tildelt både vejledning og supervision, og sammen med UU-København hjælper vi dig på vej til at vælge den ungdomsuddannelse, der er rigtig for dig.

Undervisningen er tilrettelagt, så du møder både folkeskolelærere og lærere fra vores HTX-gymnasium.

I GYM10 har du følgende fag:

• Dansk
• Engelsk
• Matematik
• Fysik/kemi
• Fransk/tysk
• Valgfag (udmeldes senere)

Herudover skal du i brobygning, lave den Obligatoriske selvvalgte opgave og arbejde med din uddannelsesplan.

Vil du vide mere om GYM10?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil have mere information.

Kom forbi til orienteringsdage og mød lærere og elever, mens du oplever skolen.