Studieretning Matematik A og Teknologi A

Med denne studieretning får du et indblik i produktudvikling og kreative processer i tværfaglige forløb. Du får et nyt perspektiv, som giver adgang til mange videregående uddannelser.

Med studieretningen Teknologi og Matematik får du indblik i kreative processer og produktudvikling og bliver parat til at kaste dig ud i uddannelser
som fx:

• Designteknolog
• Business Development Engineer
• Digitale medier og design
• Forskellige diplomingeniøruddannelser
• … eller måske en erhvervsakademisk bachelor

Det er oplagt at kombinere denne studieretning med valgfaget Design.

De to fag er et fantastisk match, hvor der arbejdes tværfagligt med forløb, projekter og metoder – og du vil pludselig betragte dine omgivelser og verden med nye ’briller’ og i nye perspektiver.