Studieretning Bioteknologi A og Samfundsfag B

Forstå naturens potentiale – lær om bioetik – arbejd tværfagligt

Bioteknologi og Samfundsfag supplerer hinanden godt, fordi du får en tværfaglig forståelse af menneskers brug af bioteknologi set i samfundsvidenskabligt, økonomisk og etisk perspektiv, hvor du vil få øjnene op for, hvordan økonomiske midler fordeles i fx sundhedssektoren.

Løfter du matematik til A-niveau, får du endnu flere uddannelsesmæssige muligheder. Flere af vores valgfag vil derudover også være et godt supplement til studieretningen og du vil derfor udvikle dine analytiske og naturvidenskabelige kompetencer.

Med studieretningen Bioteknologi og Samfundsfag får du indblik i, hvordan man kan udnytte naturens potentialer til bæredygtige løsninger inden for fødevare- og medicinproduktion og analysere samfundets behov for dette.

Studieretningen gør dig parat til uddannelser som fx:

  • Laborant eller farmakonom
  • Skov- og landskabsingeniør
  • Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
  • Sygeplejerske
  • Miljøplanlægger