Studieretning Teknologi A og Design B

Få en idé – skab værdi for andre – før det ud i livet

Teknologi og Design giver et fantastisk match af to spændende fag, hvor der arbejdes tværfagligt med forløb, projekter og metoder – og du vil pludselig betragte dine omgivelser og verden med nye ’briller’ og i nye perspektiver.

Løfter du matematik til A-niveau, får du endnu flere uddannelsesmæssige muligheder. Flere af vores valgfag vil derudover også være et godt supplement til studieretningen, og du vil derfor udvikle dine kreative og innovative kompetencer.

Med studieretningen Teknologi og Design får du indblik i kreative processer og produktudvikling og bliver parat til at kaste dig ud i uddannelser som fx:

  • Designteknologi
  • Business development Engineer
  • Smykker, teknologi og business
  • Digitale medier og design
  • Forskellige diplomingeniøruddannelser
  • … eller måske en erhvervsakademisk bachelor