Vi søger ny vicedirektør

Hotel- og Restaurantskolen i København søger en dynamisk vicedirektør, der vil være med til at udvikle skolen, vores pædagogik og uddannelser. Med ambitiøs og tydelig ledelse er du er klar til at omsætte skolens nye strategi til levende pædagogisk praksis. Målet er at placere vores fagskole på landkortet i madbyen København og inden 2022 sikre, at langt flere unge vælger og gennemfører en af vores uddannelser.

Stillingen
Hotel- og Restaurantskolen søger en vicedirektør, der kan tage et samlet og bredt ledelsesmæssigt ansvar for såvel den pædagogiske kerneaktivitet og den administrative styring. Vicedirektøren udgør sammen med direktøren skolens direktion og har et samlet ansvar for både pædagogiske afdelinger og for planlægning og undervisningsunderstøttende afdelinger.

Du får i dagligdagen det overordnede ansvar for skolens pædagogiske kvalitet og driften af uddannelserne.  Vi forventer, at du bliver det inspirerende omdrejningspunkt for pædagogiske ledere og medarbejdere, som du understøtter i at udvikle mere praksisnær og levende undervisning med gedigent håndværk som omdrejningspunkt.

På den ene side skal du kunne håndtere udviklings- og forandringsopgaver og på den anden skal du kunne skabe tryghed i drift af skolens undervisning. Desuden får du som en af dine første udviklingsopgaver ansvar for at skabe en teambaseret organisation i samarbejde med ledere og medarbejdere.

Du får en stor del af det samlede direktionsansvar og den samlede ledelse af skolen. Vicedirektørens opgaver er derfor mangeartede og indbefatter også, at skolen efterlever formelle krav.

Du får ledelsesmæssigt ansvar for en række afdelingsledere, primært på det pædagogiske område. Du bidrager til en kultur, der opdyrker muligheder og potentialer hos både elever og medarbejdere.

Personen
Den nye vicedirektør er en retningsgivende og inspirerende figur, der både lytter og er tydelig. Som leder udstråler du dynamik, inspiration og en troværdighed, der samlet skaber klarhed i arbejdsopgaverne og motiverer medarbejderne til at tage ansvar.

Du har solid, relevant ledelseserfaring fra offentlige eller private virksomheder, meget gerne fra uddannelsesverdenen.  Du har erfaring med undervisning og pædagogik, ligesom du med succes har stået som leder af udvikling og forandring. Du har en relevant uddannelse og kendskab til institutioner, praksis og lovgivning på uddannelsesområdet. Og du brænder – selvfølgelig – for gastronomi og gæstfrihed.

Hotel- og Restaurantskolen
Hotel- og Restaurantskolen er en brancheskole med 100 års erfaringer i bagagen. Vi er primært en række erhvervsfaglige uddannelser (kok, tjener, receptionist, ernæringsassistent). Men vi er også 10.klasser, et lille HTX og en kursusvirksomhed. Alle vores uddannelser står i madens, måltidernes og servicens tegn. Skolen ligger i Valby og spænder over mere end 25.000 m2, hvor ca. 150 medarbejdere og ca. 800 årselever, har deres daglige gang på skolen.

I 2019 har Hotel- og Restaurantskolen vedtaget en ny strategi, som nytænker tilgangen til vores uddannelser og måden at være skole på. Håndværket står i centrum og de teoretiske fag skal relatere til håndværket. Det betyder, at vi arbejder med at ændre skolens struktur, kultur, ressourcer og pædagogik. Vi har en ambition om at være en klimaneutral skole – og vi gør, hvad vi siger. Samtidig vil vi tiltrække og fastholde markant flere elever og danne ramme for sociale fællesskaber på tværs af aldre og uddannelser.

Skolens vision er at berige og glæde verden med talent og håndværk, der skaber fremtidens bæredygtige gastronomi, hospitality og værtskab.

Vilkår & ansøgning

Du ansættes i henhold til ”Cirkulære om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område”.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

For yderligere spørgsmål til stillingen: Kontakt direktør for Hotel- og Restaurantskolen, Anne-Birgitte Agger, tlf. 22 14 72 84 eller Malene Svensson, tlf. 40 57 56 29, hos Zeuthen Storm, der bistår med ansættelsen.

Læs hele stillings- og personprofilen her.