44829 – Tilberedning og servering for patienter

På kurset ‘Tilberedning og servering for patienter’ lærer du om tilberedning, anretning og servering for patienter og om diæter og kosts betydning for borgere og patienters almentilstand.

Du lærer bl.a.:

  • at vejlede patienter og borgere om ernæringsprincipper og almindelige diæter samt deres betydning for almentilstand og livskvalitet.
  • at anrette og servere mad og drikke for patienter og beboere ud fra forskellige tilberednings- og anretningsprincipper.
  • hvordan man opbevarer, tilbereder og serverer fødevarer på en hygiejnisk forsvarlig måde.
  • at anvende maskiner og hjælpemidler i mindre institutionskøkkener i forbindelse med anretning og servering af mad samt indhente fornøden faglig viden.

Varighed:

2 dage

Bedømmelse:

Hotel- og Restaurantskolen udsteder et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført kurset på tilfredsstillende vis.

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af mad i restaurant, kantine og catering. Deltagerne skal have gennemført AMU-uddannelsen Almen Fødevarehygiejne eller have kvalifikationer svarende hertil.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.