Mission, vision, værdier

Hotel- og Restaurantskolen har uddannet kokke, tjenere og andre elever til hotel- og restaurationsbranchen siden 1922, og er Danmarks første - og største - uddannelsesinstitution indenfor branchen.

Mission

At uddanne elever til at mestre bæredygtig gastronomi, madhåndværk og hospitality – modigt, arbejdsomt og kreativt.

Vores kerneopgave er at uddanne, inspirere og danne vores elever, så de kan udvikle og udbrede verdens dejligste mad, berigende måltider, taktfuldt værtskab og fantastisk service. Med respekt for kvalitet, nydelse og sanselighed vil de gøre en forskel for verden og hverdagen. Og samtidig rustes de til at tage hånd om at gøre deres del af fremtidens fødevaresystem og turisme bæredygtig.

Vision

Vi vil berige og glæde verden med talent og håndværk, der skaber fremtidens bæredygtige gastronomi, hospitality og værtskab.

Vi vil skabe en fagskole, der med respekt for naturen og den verden vi lever i, uddanner fremtidens håndværkere inden for mad, måltider og værtskab til at gøre en meningsfuld forskel, både i deres egne arbejdsliv og for samfundet. Med afsæt i stolte fagtraditioner skal skolens elever flytte gastronomien, hverdagsmaden og gæstgiveriet til nye højder. Til gavn og glæde for os alle.

Hrs Strategi 24

Skolens værdier

Vores værdier er med til at forme den vej, skolen skal gå for at møde de udfordringer og muligheder, vi står overfor.

Værdierne er styrende for, hvilken skole og hvilken kultur, vi ønsker at skabe. Og de viser, hvordan vi agerer i vores hverdag, hvordan vi behandler hinanden, og hvilken stemning skolen skal gennemsyres af.

Vores seks værdier

Vi tror på dig

Vi bakker op om talent i alle former og afskygninger. Vi støtter dem, der gør og kan noget særligt, og vi skaber plads til alle dem, der har brug for særlig støtte. Vi satser på alle, der vil mestre vores håndværk.

Vi dyrker sanselighed og nydelse

Med respekt for råvarer, sensorik og måltidet skaber vi nydelse gennem mad, værtskab og gæstfrihed.

Vi gør en forskel

For elever, mestre, branche og samfund. Gennem mad, måltider og gæstfrihed vil vi gøre en forskel for en bedre verden.

Vi er modige og nysgerrige

Vi eksperimenterer og lærer nyt, mens vi holder håndværket i hævd. Vi er ikke bange for at gå forrest eller begå fejl.

Vi gør os umage

Vi er ambitiøse på egne og andres vegne. Vi gør det, vi siger.
Vi praktiserer, det vi lærer og tror på.

Vi arbejder sammen og hjælper hinanden

Vi samarbejder tillidsfuldt og hjælpes ad. Både på tværs af branchen, ude i verden og internt på skolen.

Antimobbestrategi

Formålet med skolens antimobbestrategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning, både på skolen og i fritiden. Skolen tolererer ikke mobning i nogen form. Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og derfor skal alle være glade for og trygge ved at være i skole.

Som skole er det vores ambition at skabe det bedste læringsrum med innovative og spændende fag. Alle som har deres daglige gang på skolen forventes at bidrage til at skabe et godt og inspirerende studiemiljø og en sund og rummelig arbejdsplads.

Som elev på skolen forventes man at deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance. Mobning er et fælles problem, som alle der har deres daglige gang på skolen har ansvar for at forebygge og reagere på. Mobning er et gruppefænomen, der opstår i dårlige klassekulturer.

Læs mere i Antimobbestrategien

Indsats mod chikane og krænkelser

På Hotel- og Restaurantskolen har vi sat os for, at skolen skal gå forrest i at skabe en kultur, der gør op med krænkende adfærd og med en, gennem årtier opbygget, hård tone og omgangsform i dele af vores branche.

At skabe en ny kultur tager tid og kræver, at vi alle gør os umage med at være sammen på en ny måde – og det kræver stor opmærksomhed.

Trivsel på skolen er et fælles ansvar, og vi vil gøre vores bedste for, at alle har det godt. Chikanerende og krænkende adfærd er en uacceptabel adfærd, uanset om det er sexchikane, mobning og social eksklusion, krænkelser og overgreb – eller forskelsbehandling pga. køn, religion, etnicitet, politisk overbevisning, seksualitet, alder, handikap eller andet.

Men det er ikke nok at sige det højt. Vi vil skabe en skole, hvor enhver form for mobning eller chikane er uacceptabel, uanset om det foregår mellem elever, mellem medarbejdere eller imellem elever og medarbejdere.

Chikane og krænkelser

Kokkeelev Ann Holm i køkkenet
Søren Poul Nielsen
Konst. direktør

Søren Poul Nielsen