Organisation og vedtægter

Hotel- og Restaurantskolen i København er er en selvejende institution, som i 1922 blev landets første fagskole inden for hotel- og restaurationsbranchen. 

Hotel- og Restaurantskolen har i dag mere end 6.000 elever og kursister tilmeldt årligt. Det betyder, at der dagligt færdes ca. 850 elever på skolen.

Skolen har en medarbejderstab på 150 personer.

Sådan er vi organiseret

Organisationsdiagram Q2 2024

Skolens direktion

Søren Poul Nielsen
Konst. direktør

Søren Poul Nielsen

M: spn@hrs.dk T: 22177632

Karsten Kolding
Vicedirektør ressourcer og økonomi

Karsten Kolding

M: kko@hrs.dk T: 21195667

Skolens bestyrelse og vedtægter

Hotel- og Restaurantskolen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer med stemmeret, der skal være myndige. Derudover er der to medlemmer uden stemmeret. 

Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme skolens strategiske virke med erfaring og faglig indsigt i uddannelse og arbejdsmarkedets behov for uddannelser.

Dato for vedtagelse af vedtægter samt offentliggørelse på skolens hjemmeside fremgår af vedtægernes Kapitel 9.

Revision

Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Hjemstedskommune: København
Skolens reg.nr i ESA 253

Se de gældende vedtægter Se de tidligere vedtægter (dec '15-dec '23)

Skolens Udvalg og boards

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget (SU) består af repræsentanter for ledelse og medarbejdere.

Udvalget mødes fire gange om året for at drøfte arbejdspladsens forhold.

På Hotel- og Restaurantskolen er følgende repræsentanter for ledelsen:

 • Anne-Birgitte Agger – Formand
 • Søren Haugaard Engel
 • Søren Poul Nielsen

På Hotel- og Restaurantskolen er følgende repræsentanter for medarbejderne:

 • Jan Vestergaard Hansen – Næstformand
 • Bente Larsen
 • Jens Loller
 • Mette Marie Meyer 
 • Tenna Bengtsson

SU involverer medarbejderne

Arbejdet i SU skal involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi.

Det skal også skabe lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens mål gennem

 • kompetenceudvikling
 • godt arbejdsmiljø
 • de bedst mulige arbejdsvilkår

SU drøfter emner under ledelsesretten

SU skal drøfte en række af de forhold, som hører under ledelsesretten. Ledelse skal udøves i dialog med medarbejderne på en motiverende og udviklende måde.

Dialogen skal sikre, at medarbejderne aktivt bidrager i arbejdet med arbejdspladsens udvikling.

Medarbejderrepræsentanterne i udvalget skal tage afsæt i fælles medarbejder- interesser i dialogen med ledelsen.

Uddannelsesudvalg

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) rådgiver Hotel- og Restaurantskolen i spørgsmål, der vedrører skolens uddannelser. 

Hotel- og Restaurantskolen samarbejder med de lokale uddannelsesudvalg om undervisningens indhold indenfor de rammer, som Undervisningsministeriet har fastsat for de enkelte uddannelser.

De lokale uddannelsesudvalg arbejder for at understøtte samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.

Lærepladscenterudvalg

 • Michael Jørgensen, 3F
 • Allan L. Agerholm, HORESTA
 • Joan D. Lindberg, Region-H
 • Anne-Birgitte Agger, Hotel og Restaurantskolen
 • Marianne V. Jacobsen, Kost & Ernæringsforbundet

Advisory boards

Skolen har forskellige advisory boards, som agerer som sparringspartnere i udvikling af skolen, bl.a. et overordnet advisory board med repræsentanter fra branchen, et elev advisory board med elever fra alle uddannelser og fagspecifikke advisory boards for de enkelte uddannelser

advisory board:

Anders Barsøe
Anita Klemensen
Christian F. Puglisi
Henrik Nielsen
Mette Dahlgaard Jensen
Mikkel Maarbjerg
Trine Hahnemann

Elev advisory board:

 

advisory board Receptionist:

Karen Nedergaard
Jeppe Mühlhausen
Mai Kappenberger
Iben Marburger Juul

 

Skal du finde en medarbejder?

Medarbejdere