Brobygning og introforløb

På Hotel- og Restaurantskolen udbyder vi mange forskellige intro- og brobygningsforløb for elever i 8. 9. og 10. klasse samt FGU og 18-29-årige.

Under alle intro- og brobygningsforløb får eleverne et indblik i vores faglige uddannelser og den måde, vi underviser på.

Desuden kommer eleverne til at opleve hverdagen og skolens studiemiljø.

Din uddannelsesvejleder guider dig, når du skal tilmelde dig et brobygningsforløb på brobygningsnet.

Her på siden kan du læse mere om vores introforløb og brobygning. Vi glæder os til at se dig!

Tilmeld elev (lærer)

Henrik Hynne

Kontakt mig hvis du er i tvivl om hvilket forløb, du skal vælge

Underviser

Henrik Hynne

Bliv elev for en dag

Uddannelsesvalget er svært. Det skal mærkes rigtigt i maven, og du skal kunne se dig selv på skolen. Det ved vi godt.

Derfor vil vi gerne invitere dig til at være med i undervisningen en dag.

Som elev for en dag deltager du i både praktisk og teoretisk undervisning. Du får en buddy, som tager sig af dig og du afslutter dagen med en snak med en studievejleder.

Bliv Elev for dag

Elever spiser frokost i Spisehuset på Hotel- og Restaurantskolen