Der er koncentration i køkkenet på Hotel- og Restaurantskolen

Brobygning for 18-29-årige

Brobygningsforløbet på Hotel- og Restaurantskolen er et 13 ugers forløb, hvor du bliver introduceret til indgangen ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser'

Du får indblik i, hvordan det er at gå på erhvervsskole, du vil have et fast skema og indgå i den praktiske undervisning i fx køkken eller reception.

Der vil også være ekskursioner, der er med til at øge dit kendskab til din valgte branche.

Desuden kan du følge undervisningen i en grundforløbsklasse for at sikre, at det er den rigtige retning for dig.

Når det passer i dit forløb, kan du komme i virksomhedspraktik i op til en måned.

For at deltage på Brobygningsforløbet skal du være mellem 18 og 29 år og være tilknyttet jobcentret, dvs. at du skal visiteres af en konsulent fra jobcenteret.

Du vil have mulighed for opkvalificering af dansk- og matematikundervisning på FVU-niveau, hvis det vurderes, at du har behov for det.

Under hele brobygningsforløbet vil du være tilknyttet en mentor, som også kan følge dig i overgangen til din uddannelse.

Information

Målgruppe

For at deltage på Brobygningsforløbet skal du være mellem 18 og 29 år og være tilknyttet jobcentret, dvs. at du skal visiteres af en konsulent fra jobcenteret.

Kontakt

Har du spørgsmål om forløbet, mødetider, mm., så kontakt mentor på brobygningsforløbet Anne-Mette Fejer på mail: amf@hrs.dk

Kristina - brobygning

I brobygning er der mange muligheder for at prøve, hvad det er, man har lyst at arbejde med. Jeg har eksempelvis fundet ud af, at jeg ikke skal være kok. Så nu prøver jeg i stedet for kræfter med receptionistfaget.

Kristina

Deltager i brobygning

Anne Mette Fejer

Spørgsmål til forløbet?

Koordinator, mentor

Anne-Mette Fejer