Elevstormøde på Hotel- og Restaurantskolen

Elevråd og elevombud

Skolens elevråd og elevombud arbejder for elevernes rettigheder og trivsel.

Elevråd

Skolens elevråd arbejder for elevernes interesser og repræsenterer eleverne i skolens bestyrelse. Det er blandt andet for at styrke sammenholdet blandt eleverne og sammenhængen mellem uddannelserne. Det er også et stort ønske at øge engagementet blandt skolens elever omkring indholdet af uddannelserne, studiemiljøet og forholdene på skolen.

Du kan skrive til elevrådet på elevraad@hrs.dk 

Eleverne på skolen er også repræsenteret i skolens bestyrelse, hvor Johannes og Barbara fra elevrådet varetager elevernes ønsker omkring eksempelvis trivsel, rettigheder og skolens udvikling.

De vil meget gerne høre fra elever, der har nogle input, der skal tages videre til bestyrelsen. 

Bliv klogere på, hvad det vil sige at tage del i elevrådet, og mød bestyrelsens elevrepræsentanter Barbara og Johannes i videoerne nedenunder.

Du kan ikke se videoen, fordi du har fravalgt cookies fra YouTube. Slå marketing-cookies til og opdater siden efterfølgende for at se den. Tryk på den lille cookie i venstre hjørne for at ændre dine cookie-indstillingerne

Du kan ikke se videoen, fordi du har fravalgt cookies fra YouTube. Slå marketing-cookies til og opdater siden efterfølgende for at se den. Tryk på den lille cookie i venstre hjørne for at ændre dine cookie-indstillingerne

Elevombuddet

For at udvikle en ny skolekultur og fremme elevernes rettigheder og trivsel går Hotel- og Restaurantskolen nye veje og har ansat en elevombuds-m/k.

Du kan ikke se videoen, fordi du har fravalgt cookies fra YouTube. Slå marketing-cookies til og opdater siden efterfølgende for at se den. Tryk på den lille cookie i venstre hjørne for at ændre dine cookie-indstillingerne

Elevombuddet varetager elevernes rettigheder og er en uvildig hjælper for skolens elever. Det er hensigten, at elevombuddet skal gøre det nemmere for skolens elever at henvende sig med klager, bekymringer eller ønske om at få hjælp til at løse evt. konflikter på skolen.

Henvendelserne kan omhandle mange forskellige emner, f.eks. at eleverne ikke mener, at de får den undervisning, som de har krav på, at de mener, at det faglige niveau er forkert eller for lavt – eller hvis en elev føler sig krænket, udsat for mobning eller chikane.

Kort sagt hjælper elevombuddet de elever, der har behov for hjælp med klager. Det kan være som bisidder, som sendebud eller lign.

Klagemulighed

På Hotel- og Restaurantskolen er vi lydhøre over for dine oplevelser af din uddannelse, af studiemiljøet og omgangen med skolens ansatte og øvrige elever.

Hvis du oplever noget, som du er utilfreds med, opfordrer vi dig til i første omgang at søge en løsning på problemet fx ved at tale med din kontaktlærer, en studievejleder eller skolens elevombud.

Hvis du alligevel ønsker at klage over undervisningen, personer, studiemiljø, prøveresultater eller andre afgørelser, skal du kontakte afdelingslederen for din uddannelse. Du finder afdelingslederen på skolens hjemmeside eller ved at spørge i studievejledningen.

Opbakning til elevombuddet

Skolen sørger for, at elevombuddet bliver klædt godt på ift. rettigheder og procedurer, og løbende får mulighed for at spare med skolens HR-afdeling, studievejledning m.fl.

Derudover har elevombuddet direkte adgang til skolens direktører om, hvordan elevernes rettigheder bliver styrket.

Kontakt elevombuddet

Du kan kontakte elevombuddet på elevombud@hrs.dk eller 2550 3760 og aftale et møde.

Elevombuddet sidder klar om mandagen fra klokken 09:30 – 12:00 i lokale A162.