Fremtidens skole

Den danske gastroverden er i høj kurs verden over. Men skal uddannelsesniveauet følge med efterspørgslen og sikre fremtiden for dansk madhåndværk, har vi brug for en ny skole

Danmark er i dag én af verdens førende maddestinationer – berømt for nytænkende gastronomi, værtskab, innovative tilgange og bæredygtige måltider.

Én af grundstenene i succesen er en stolt fag- og håndværkstradition, som udspringer fra Hotel- og Restaurantskolen, der siden 1922 har udklækket tusindvis af håndværkere til gastronomiens og værtskabets fag.

Skal succesen leve videre, kræver det en ny skole, hvor eleverne kan praktisere den fremtid, de uddannes til.

Hotel- og Restaurantskolen har sammen med stærke partnere i Pension Danmark og Juul Frost Arkitekter udarbejdet en plan for en ny skole og gastronomisk kraftcenter.

Planen udspringer af skolens vision om at berige og glæde verden med talent og håndværk, der skaber fremtidens bæredygtige gastronomi, hospitality og værtskab.

Målet er at skabe en fagskole i verdensklasse på et campusområde, som har attraktive ungdomsboliger for elever, familieboliger og relaterede fødevareerhverv.

Et område, der oser af gastronomi, madhåndværk, oplevelser og hospitality. En skole, som unge vil søge. Et nyt kvarter, som både elever, lærere, lokalmiljøet, københavnere og den danske gastronomi- og hotelbranche kan være stolte af. 

Hør om visionen

Vi har lavet fem film, der sætter perspektiv på behovet for en ny skole

En ny skole bidrager med

 • Ny løsning, der sikrer branchen arbejdskraft og håndværk
 • En verdensklasse værkstedsskole for gastronomi, mad og gæstfrihed, der generobrer håndværkets prestige
 • Ambitiøs bæredygtighed i undervisning, bygning og drift
 • Synergi med erhverv- og vidensinstitutioner på campus giver et innovativt miljø, der tiltrækker udenlandske undervisere, forskere og virksomheder
 • Inspirationsmodel for fremtidens byliv og fødevaresystemer, der demonstrerer bæredygtighed i alle led
 • Et grønt og frodigt mødested og campusområde, der inviterer omverden indenfor
 • Boliger til unge og til alle, fortrinsret for skolens elever

Projektets partnere

Byggeprojektet gennemføres i samarbejde med PensionDanmark som bygherre. Størstedelen af den nuværende grund sælges til PensionDanmark, der herefter opfører den nye skolebygning samt renoverer de eksisterende bygninger til familie- og ungdomsboliger samt mindre erhverv. 

Juul Frost Arkitekter har udarbejdet et foreløbigt byggeprogram og skitseoplæg på projektet.

Fakta om byggeriet

 • Areal
  Grundareal: 19.274 kvm.

  Samlet areal for nye bygninger: 38.548 kvm.
 • Ny skolebygning
  Areal: 14.753 kvm + kælder
  50 teams/basisværksteder, 16 specialværksteder, restauranter, barer, caféer og receptioner, køkken- og taghaver

  Kapacitet: 1050 årselever
 • DGNB-certificering
  Byggeriet skal leve op til de højeste standarder inden for bæredygtighed. Målet er en DGNB-certificering ved bl.a. at anvende lokale kvalitetsmaterialer med lavt klimaaftryk, gøre bygningen forbrugseffektiv og sikre cirkulære principper for driften.
  Skolebyggeriet vil være et forbillede for nye skoler med et læringsmiljø, hvor bæredygtighed indgår som en integreret del af læringen.
 • Boliger
  Areal: 22.035 kvm med 390 boliger heraf
  260 studieboliger, 70 almene boliger og 60 familieboliger.
Andreas Buchhave Jensen

Kontakt

Chef skolebyggeri

Andreas Buchhave Jensen