Kokkeelever fra Hotel- og Restaurantskolen åbner muslinger med høj koncentration.

Erhvervs­uddannelser

Brug både hoved og hænder

Hvad er en erhvervsuddannelse?

En erhvervsuddannelse (EUD) er en praktisk ungdomsuddannelse, hvor du skifter mellem at gå i skole og være i lære i en virksomhed. På skolen lærer du teorier og metoder, som du afprøver i virkeligheden. Du bliver faglært – altså lært op i et fag.

Du får løn under det meste af uddannelsen og kan tage dele eller hele din læreplads i udlandet.

Med en erhvervsuddannelse bliver du klædt på til et arbejdsmarked, der skriger på faglært arbejdskraft. I 2030 vil Danmark mangle 100.000 faglærte. Det betyder, at der er gode læreplads- og jobmuligheder under og efter din uddannelse.

Gå på opdagelse i vores erhvervsuddannelser – og find en, der matcher dig og dine drømme. 

vores erhvervsuddannelser

Nyttig viden

Varighed og opbygning

Det tager op til 4 år at tage en faglært uddannelse.

Uddannelsen består af praktisk og teoretisk undervisning på skolen og en række praktikforløb.

Grundforløb 1 og Grundforløb 2

Hvis du har færdiggjort 9. eller 10. klasse inden for det sidste år, starter du på Grundforløb 1: Gastronomi og Værtskab.

Hvis det er mere end et år siden, starter du på grundforløb 2.

Praktik 

For at starte på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale (læreplads) med en virksomhed i Danmark eller udlandet.

Vi hjælper dig med at finde læreplads i vores Lærepladscenter, hvor du også får hjælp til ansøgning og cv. 

Hovedforløb 

Når du har færdiggjort grundforløb 2 og har fundet din læreplads, starter hovedforløbet. Det strækker sig over fire lærepladsperioder og tre skoleperioder. 

Optagelse

Du kan starte på vores erhvervsuddannelser flere gange om året. Nogle starter i januar og august, andre har flere optag i løbet af året.

optagelse.dk kan du se, hvornår du kan starte på vores uddannelser.  

Vi er klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller støder på problemer. Du kan ringe til 3386 2200 og blive viderestillet. Du kan også kontakte en af vores studievejledere på studievejledning@hrs.dk 

Økonomi

SU OG LØN

På grundforløbet får du SU, hvis du opfylder kravene. Du kan søge om SU på su.dk  

Hvis du har spørgsmål angående SU, kan du kontakte elevadministrationen

Når du er i lære og er på hovedforløbene på skolen, får du løn fra den virksomhed, som du er i lære hos.

Fremtidsmuligheder

Når du er færdig med din uddannelse på Hotel- og Restaurantskolen, er det kun din fantasi, der sætter grænsen for din fremtid.

Du kan arbejde i branchen, starte dit eget sted, tage til udlandet med dit svendebrev eller læse videre. 

 

Sofie Wisborg

Hvis du har spørgsmål til 10. klasse, så kontakt os

Studievejleder Sofie