Chikane og krænkelser

Hotel- og Restaurantskolen går forrest i at skabe en kultur, der gør op med krænkende adfærd og en hård tone og omgangsform i dele af vores branche.

På Hotel- og Restaurantskolen har vi sat os for, at skolen skal gå forrest i at skabe en kultur, der gør op med krænkende adfærd og med en, gennem årtier opbygget, hård tone og omgangsform i dele af vores branche.

At skabe en ny kultur tager tid og kræver, at vi alle gør os umage med at være sammen på en ny måde – og det kræver stor opmærksomhed.

Trivsel på skolen er et fælles ansvar, og vi vil gøre vores bedste for, at alle har det godt. Chikanerende og krænkende adfærd er en uacceptabel adfærd, uanset om det er sexchikane, mobning og social eksklusion, krænkelser og overgreb – eller forskelsbehandling pga. køn, religion, etnicitet, politisk overbevisning, seksualitet, alder, handikap eller andet.

Handlingsplan for krænkende adfærd

Men det er ikke nok at sige det højt. Vi vil skabe en skole, hvor enhver form for mobning eller chikane er uacceptabel, uanset om det foregår mellem elever, mellem medarbejdere eller imellem elever og medarbejdere.

Skolens værdier er, sammen med vores handlinger og måde at bedrive skole på, med til at definere kulturen. Værdierne viser, hvordan vi gerne vil agere i vores hverdag, og hvilken stemning skolen skal gennemsyres af. Men værdierne rækker ikke alene.

De skal omsættes til handlinger, som ændrer adfærden og skaber kulturen. Vi finder det vigtigt ikke bare at italesætte værdierne. Vi ved forandringer tager tid. Men når vi siger, at skolen har nul-tolerance overfor chikane eller mobning betyder det, at vi vil reagere prompte, hvis der på skolen findes en adfærd, der krænker vores elever eller medarbejdere.

Procedurer for chikane

Anne Birgitte Agger Gigger

Vil du vide mere om vores opgør mod chikane?

Direktør

Anne-Birgitte Agger (Gigger)