Indsats mod krænkelser og sexchikane

På Hotel- og Restaurantskolen har vi sat os for, at skolen skal gå forrest i at skabe en kultur, der gør op med krænkende adfærd og med en, gennem årtier opbygget, hård tone og omgangsform i vores branche.

At skabe en ny kultur tager tid og kræver, at vi alle gør os umage med at være sammen på en ny måde – og det kræver stor opmærksomhed.

Trivsel på skolen er et fælles ansvar, og vi vil gøre vores bedste for, at alle har det godt. Chikanerende og krænkende adfærd er en uacceptabel adfærd, uanset om det er sexchikane, mobning og social eksklusion, krænkelser og overgreb – eller forskelsbehandling pga. køn, religion, etnicitet, politisk overbevisning, seksualitet, alder, handikap eller andet.

Men det er ikke nok at sige det højt. Vi vil skabe en skole, hvor enhver form for mobning eller chikane er uacceptabel, uanset om det foregår mellem elever, mellem medarbejdere eller imellem elever og medarbejdere.

Undersøgelser og handlingsplan

Skolens værdier er, sammen med vores handlinger og måde at bedrive skole på, med til at definere kulturen. Værdierne viser, hvordan vi gerne vil agere i vores hverdag, og hvilken stemning skolen skal gennemsyres af. Men værdierne rækker ikke alene.

De skal omsættes til handlinger, som ændrer adfærden og skaber kulturen. Vi finder det vigtigt ikke bare at italesætte værdierne. Vi ved forandringer tager tid. Men når vi siger, at skolen har nul-tolerance overfor chikane eller mobning betyder det, at vi vil reagere prompte, hvis der på skolen findes en adfærd, der krænker vores elever eller medarbejdere.

Som skole vil vi ikke kun forandre arbejdskulturen og arbejdsmiljøet inden for egne rammer. Vi vil også gerne være med til at ændre den ude i branchen. I sær når det gælder de steder hvor vores elever er i praktik. Vi håber på at vi i fremtiden kan støtte eleverne mere direkte, hvis de møder dårlig arbejdsmiljø eller krænkelse under hele deres uddannelse. Se særligt afsnit herom.

Procedurer for chikane

Anne Birgitte Agger Gigger

Vil du vide mere om vores opgør mod chikane?

Direktør

Anne-Birgitte Agger (Gigger)