45572 – Dansk som andetsprog for F/I, basis

Deltagerne kan anvende dansk som andetsprog på et elementært niveau.

De har kendskab til det mest centrale almene og specifikke fagsprog inden for et relevant fagområde. Målet er at kunne varetage relevante jobfunktioner.

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Mål:

Deltagerne får et elementært kendskab til relevant alment og specifikt fagsprog, som de kan anvende til at forstå og tale om fagområdets mest centrale forhold, f.eks. materialer, maskiner, udstyr og arbejdsprocesser.

Deltagerne har et elementært kendskab til det danske sprogs grammatik og kan i nogen grad gøre brug af det i den faglige og almene kommunikation.

Deltagerne har et elementært kendskab til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem og kan orientere sig i forhold til jobmuligheder og eventuel yderligere uddannelse.

Varighed:

40 dage. (Max.)

Bedømmelse:

Der udstedes kursusbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har tilegnet sig uddannelsens