47313 – Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgrænsen

Deltageren vil kunne anvende almindelige hygiejneprincipper samt opretholde god personlig hygiejne og rengøring ud fra kendskab om mikroorganismers forekomst og betydning for fødevaresikkerheden.

Deltageren får kendskab til gældende love og regler for fødevarehygiejne.

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod medarbejdere med arbejdsopgaver i institutionskøkkener i forbindelse med køkkenaktiviteter for brugergrupper på institutioner for børn, ældre, handikappede eller syge.

Mål:

Deltageren kan håndtere fødevarer på forsvarlig måde ud fra kendskab om mikroorganismers forekomst og betydning for fødevaresikkerheden.

Deltageren kan anvende viden om almindelige hygiejneprincipper ved tilberedning og opbevaring af mad samt opretholde god personlig hygiejne og rengøring.

Deltageren har kendskab til gældende love og regler for fødevarehygiejne – såvel over som under bagatelgrænsen for fødevarevirksomheder.

Varighed:

1 dag

Bedømmelse:

Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.