48397 – Patogene mikroorganismer i risikoanalyse

Med den nyeste lovgivning og krav til dokumentation i forhold til sygdomsfremkaldende mikroorganismer får du kompetence til at vurdere behov for prøveudtagning, udarbejde handleplan for tilbagekaldelse af egne madprodukter og derigennem opretholde en god fødevarehygiejne- og -sikkerhed.

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med egenkontrol, risikoanalyse og madproduktion samt rengøring i store køkkener og har kompetencer, der svarer AMU-kurserne “Almen fødevarehygiejne” og “Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen”.

Mål:
Deltageren kan anvende viden om sygdomsfremkaldende mikroorganismer, f.eks. listeria, til opretholdelse af fødevarehygiejne og -sikkerhed ved modtagelse, tilvirkning, produktion og opbevaring af mad. Deltageren kan vurdere behovet for prøve udtagninger og miljøprøver på baggrund af en risikoanalyse. Deltageren kan udarbejde handleplan for tilbagekaldelse af egne producerede madprodukter.

Uddannelsens kompetencer opnås for en af følgende grupper af mikroorganismer:

  • Ikke sporedannede; campylobacter, listeria, salmonella, yersinia, e-coli (vtec), staphylococcus aureus
  • Sporedannede; bacillus cereus, clostridium botulinum, clostridium perfringens
  • Virus; fx norovirus
  • Parasitter; fx anisakis larven
  • Gær- og skimmelsvampe; fx mug

Varighed:
1,0 dage

Bedømmelse:
Hotel- og Restaurantskolen udsteder et AMU-bevis ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.