48588 – Vagt- og elevplanlægning på hotel og restaurant

På kurset får du den nødvendige viden, de rette redskaber og de praktiske færdigheder til at udarbejde og formidle vagtplan til kolleger i virksomheden. Du vil på kurset få tilstrækkelig indsigt i uddannelsesplaner og praktiknål for elever, så du kan medvirke ved vagtplanlægningen af elevens daglige opgaver.

Målgruppe:
Kurset er henvendt til medarbejdere inden for hoteller og restauranter, der har til opgave at medvirke ved planlægning og udarbejdelse vagtplaner

Mål:
Du kan det daglige arbejde på hotel og restaurant:
– Lave vagtplaner med udgangspunkt i branchevejledninger, gældende regler og overenskomster, herunder særlige regler og forhold for elever.
– Medvirke ved planlægningen af elevernes daglige arbejde ud fra elevens uddannelsesplan og praktikmål.
– Formidle informationer vedrørende det daglige arbejde til medarbejderne samt sikre den nødvendige vidensdeling internt.

Varighed:
1 dag

Bedømmelse:
Hotel- og Restaurantskolen udsteder et AMU-bevis ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.