Internationale samarbejdspartnere

Hotel- og Restaurantskolen deltager i internationale netværk og arbejder løbende for at sikre, at eleverne på skolen har mulighed for at få internationale erfaringer som en del af deres uddannelse.

Praktik i udlandet er dog ikke afhængig af skolens faste samarbejdspartnere, og det er som udgangspunkt elevens eget ansvar at finde en praktikplads i udlandet.

Alle arbejdspladser kan være en mulig praktikplads, så længe du arbejder fuldtid inden for dit fag i samarbejde med en faguddannet. Husk, at ansættelsen altid skal forhåndsgodkendes af skolen for, at du kan være sikker på, at ansættelsen kan overføres som en gyldig del af din uddannelse.

Danske elever har et godt ry internationalt og vi oplever, at der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft, specielt inden for gastronomi. Derfor får vi løbende henvendelser fra udenlandske arbejdsgivere, der tilbyder en arbejdsplads.

Ledige praktikpladser i udlandet bliver slået op på skolens jobbørs under praktik i udlandet.

Tag dog gerne kontakt til skolens internationale koordinator, der løbende har kontakt med internationale arbejdsgivere.