Håndvask er centralt i Hotel- og Restaurantskolens hygiejnekurser.

Almen fødevarehygiejne

Almen fødevarehygiejne

Med kurset opnår du viden og færdigheder, som gør dig i stand til at anvende principper og lovgivning i forbindelse med egenkontrol og risikoanalyse og at bidrage til at hæmme mikroorganismer i forbindelse med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer fra eget køkken.

Mål

Du opnår viden, som gør dig i stand til:- At beskrive mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer.- At redegøre for de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning.- At redegøre for gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer.- At redegøre for betydningen af god personlig hygiejne og produktionshygiejne ved håndtering af fødevarer.- At redegøre for fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.På baggrund af denne viden opnår du færdighed i: - At anvende viden om mikroorganismer i forhold til at hæmme deres udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer.- At anvende principper for god personlig hygiejne og produktionshygiejne. - At anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder.- At anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, udføre egenkontrol i en aktuel produktion.

Målgruppe

Kurset retter sig mod ikke-faglærte, som har erfaring med madfremstilling i institutionskøkkener, restaurationskøkkener, kantiner samt cateringvirksomheder.

Kursusbevis

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

AMU-KODE

20851

Varighed

3 dage

;