Kokkeelever samlet i køkkenet

Driftsoptimering i madproduktion

Driftsoptimering i madproduktion

Du kan ud fra viden om LEAN anvende LEAN-værktøjer til at klarlægge muligheder form driftsoptimering i en madproduktion. Du kan endvidere samarbejde med øvrige medarbejdere om stabil produktion og flow ud fra viden om egen og andres rolle og funktion i køkkenet.

Mål

Du kan anvende LEAN til at klarlægge muligheder for driftoptimering i en madproduktion. Du kan samarbejde med øvrige medarbejdere om stabil produktion og flow ud fra viden om egen og andres rolle og funktion i køkkenet.

Målgruppe

Teamledere, som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener.

Kursusbevis

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

AMU-KODE

48773

Nyttig viden om AMU-kurser

I Danmark har vi et unikt efteruddannelsessystem med gode muligheder for opkvalificering.

Efteruddannelse styrker både den enkelte medarbejders kompetencer og fremtid samt virksomhedens samlede professionalisme.

Hvem er AMU-kurser for?

AMU st√•r for ‚Äėarbejdsmarkedsuddannelse‚Äô, og retter sig mod¬†fagl√¶rte og ufagl√¶rte medarbejdere i private og offentlige virksomheder s√•vel som¬†ledige og selvst√¶ndige erhvervsdrivende.

For at deltage i et AMU-kursus skal man have fast bopæl eller være beskæftiget i Danmark.

Kursisternes danskkundskaber skal v√¶re s√• gode, at de kan f√łlge undervisningen p√• dansk. (Vi anbefaler Trin 3, niveau 4)

Tilmelding

Her fra siden linker vi direkte til tilmeldingen for hvert kursus på www.voksenuddannelse.dk Du logger på med en digital medarbejdersignatur, som kan bestilles på medarbejdersignatur.dk.

N√•r tilmeldingen er gennemf√łrt, modtager du en ‚Äúkvittering‚ÄĚ - gem den.

OBS: Husk tildeling af rettighederne ‚ÄėRet til at administrere VEU kurser‚Äô og ‚ÄėRet til at ans√łge om VEU-godtg√łrelse og befordringstilskud‚Äô.

Hotel- og Restaurantskolen forbeholder sig ret til at aflyse et kursus, hvis der ikke er tilstrækkelig tilslutning.

Indkaldelse til kursus finder sted senest to uger f√łr kursusstart.

Forløb

Medmindre andet er angivet, er undervisningen på vores dagkurser mellem klokken 08:20 - 15:44.

Aftenkurserne undervises med 6,06 time pr. aften imellem kl. 16.00-22.10.

Kurserne varer typisk to, tre, fem eller ti dage i ét stræk eller som splitkurser med f.eks. én dag om ugen i fem uger.

Kursusbevis

Pr. 2. januar 2020 er der indlagt en pr√łve den sidste dag, p√• alle AMU-kurser. Nogle har skriftlige pr√łver, andre har ikke.

Der kan kun udstedes AMU-bevis til en deltager, der har best√•et pr√łven. Hvis deltageren ikke best√•r pr√łven, har deltageren ret til en ompr√łve.

Klager over forhold ved pr√łver skal indgives skriftligt og v√¶re begrundet, senest 10 hverdage efter bed√łmmelsen er modtaget.

For ledige

Er du ledig¬†og vil deltage p√• et AMU-kursus, skal du v√¶re opm√¶rksom p√• f√łlgende:
Har du ret til 6-ugers jobrettet uddannelse, kan du tilmelde dig via mail til kursus@hrs.dk.

Her skal du oplyse, hvilke kurser du √łnsker at deltage i samt personlige oplysninger. Vi fremsender de relevante blanketter til dig, som skal godkendes af henholdsvis din a-kasse og dit jobcenter, og jobcenteret skal dern√¶st sende betalingstilsagn til skolen.

Er du kontanthj√¶lpsmodtager eller p√• revalidering, skal du via kommunen/jobcentret have lavet en uddannelsesplan og godkendt kurserne, du √łnsker at deltage i.
Kommunen/jobcenteret skal dernæst sende betalingstilsagn til skolen.

Du er ikke optaget p√• kurset, f√łr skolen har modtaget det godkendte betalingstilsagn fra jobcentret.

Pris

For besk√¶ftigede er deltagerbetalingen fastsat i¬†Undervisningsministeriets takstkatalog. Bel√łbet for 2024 ligger p√• 208 kr. pr. dag afh√¶ngig af kursustype.

Er du i tvivl om noget ift. priser, er du velkommen til at kontakte skolens kursusafdeling for mere info.

Pris for deltagere med videregående uddannelse

Hvis man har afsluttet en videregående uddannelse, skal man betale fuld pris for kurset.

Tillægspris

På nogle af kurserne kan der være tillægspriser i forbindelse med særlig tilrettelæggelses- og afholdelsesform. Det fremgår under beskrivelsen af det enkelte kursus på www.voksenuddannelse.dk.

Pris ved udeblivelse

Ved udeblivelse p√• f√łrste kursusdag eller ved framelding senere end seks hverdage f√łr f√łrste kursusdag, m√• skolen opkr√¶ve en afgift.

Under visse omstændigheder kan arbejdsgiveren fritages for at betale afgiften.

Godtgørelse og tilskud

VEU-godtg√łrelse

Satsen for VEU-godtg√łrelse svarer til 100 procent af den h√łjeste dagpengesats. Du kan se de aktuelle dagpengesatser p√• bl.a. 3F's hjemmeside.

P√•¬†www.voksenuddannelse.dk kan virksomheden s√łge VEU-godtg√łrelse til medarbejdernes AMU-kurser.

Det er ogs√• muligt at s√łge befordringstilskud i den samme ans√łgningsblanket. F√• intro til¬†VEU-godtg√łrelse p√•¬†uddannelsesguiden.dk¬†eller p√•¬†veug.dk, hvis du vil dybere i detaljen.

Kursister, der er berettigede til VEU-godtg√łrelse:

‚Äď Besk√¶ftigede l√łnmodtagere.
‚Äď Selvst√¶ndige erhvervsdrivende.

Kursister, der ikke er berettigede til VEU-godtg√łrelse:

‚Äď Personer i sk√•nejob med l√łntilskud.
‚Äď Personer under uddannelse eller i praktik.
‚Äď Kontanthj√¶lpsmodtagere/personer under revalidering.
‚Äď Personer med en videreg√•ende uddannelse.
-Forsikrede ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Tilskud fra kompetencefonde

Virksomheder har fra 1. januar 2009 f√•et mulighed for at s√łge tilskud til ansattes selvvalgte kurser og uddannelser i de nye kompetencefonde.

Det er virksomheden eller medarbejderen, der s√łger om tilskuddet. Der kan s√łges tilskud, hvis man indbetaler til Hotel- , Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond.

Medarbejderen, der s√łges for, skal have v√¶ret ansat i virksomheden i ni m√•neder.

Ans√łgningsskema og n√¶rmere information kan findes p√• www.kompetencefonde.dk

Hjælpemidler og støttemuligheder

Har du udfordringer med at l√¶se og skrive, eller har du p√• anden vis brug for s√¶rlige hj√¶lpemidler eller st√łtte for at kunne gennemf√łre et AMU-kursus? S√• skriv til studievejledning@hrs.dk s√• snart, du har tilmeldt dig kurset. Derefter tager vores Studievejledning kontakt til dig hurtigst muligt.

Kost og logi

Du skal selv booke et værelse på det hotel, hvor du vil bo.

Der afregnes tilskud til kost og logi pr. dag på maks. kr. 550,00.

For at s√łge om tilskud til kost og logi, skal du g√• ind p√• SDBF's hjemmeside www.sdbf.dk og v√¶lge Hotel- og Restaurantskolen. Herefter logge ind med eget NEM-id, og herfra f√łlge vejledningen, for at udfylde den elektroniske blanket.

Der udbetales kun tilskud til kost og logi ved vedh√¶ftning af gyldig dokumentation i form af boner, regninger eller kvitteringer, hvor dato og k√łbssted skal fremg√•. Der ydes kun tilskud til kosten i forbindelse med logi.

Uniformer

N√•r du som kursist har undervisning i k√łkkener, skal du have en uniform p√•, som er godkendt til k√łkkenarbejde.

Du har valget mellem at medbringe din egen uniform eller låne en af skolen.

Mad på skolen

Der er et stort udvalg af spisemuligheder på skolen.  

  • Restauranten, hvor vores egne kokkeelever forbereder menuen, og tjenerelever serverer den for elever og medarbejdere.¬†
  • Spisehuset, hvor kantinen serverer gr√łn bistromad til hverdagspriser.¬†¬†
  • Kaffebaren, hvor du kan k√łbe¬†sandwiches, kaffe, salater og frugt.¬†
  • Madboderne, her er du heldig at smage mad, andre elever har lavet. Det kan v√¶re alt fra tacos, sushi, br√łd, is og kage.¬†
  • Bar' Kaf, hvor vores receptionistelever serverer friskkv√¶rnet barista-kaffe til SU-venlige priser.¬†

Læs om vores spisesteder

Røgfri skoletid

Hotel- og Restaurantskolen har r√łgfri skoletid for alle, der har sin gang p√• skolen.

Det betyder, at man ikke må ryge i skoletiden mellem kl. 8-16 hverken på eller uden for skolens område samt til sociale sammenkomster som fredagsbar, fest og lignende uden for dette tidsrum. Forbuddet gælder for alle tobaksvarer herunder cigaretter, e-cigaretter og snus.

Spørgsmål?

Kontakt vores kursusafdeling:

Anna Fie Bak Johansson
Kursusadministrator

Anna Fie Bak Johansson

M: fbj@hrs.dk

Kontakt mig, hvis du har sp√łrgsm√•l til konkrete kurser, fx om tilmelding, afmelding, holdst√łrrelser, ventelister el. lignende.

Marie Haahr Jensen
Faglig teamleder

Marie Haahr Jensen

M: mhj@hrs.dk T: 26708200

Kontakt mig, hvis du har √łnsker til nye kurser og samarbejder, skr√¶ddersyede kurser til virksomheder og kommuner eller lignende.

Lene Vietz
Projekt- og kursuskonsulent

Lene Vietz

M: lmv@hrs.dk T: 22464613

Kontakt mig med generelle sp√łrgsm√•l til kurser og efteruddannelse inden for AMU og IDV samt teambuilding, udlejning og events.

;