To kursister tegner på et stykke papir.

Guide: Sådan tilmelder du dig et AMU-kursus

Der kan være mange ting at forholde sig til, når man skal tilmelde sig et AMU-kursus, men det behøver faktisk ikke være så svært. Vi har samlet en guide, der hjælper dig i mål.

I videoen nedenfor tager vi dig igennem hele processen trin-for-trin, og længere nede er alle skridt skrevet ned i en guide, der kan være god at have ved hånden, når du selv skal tilmelde dig.

Har du brug for mere vejledning specifikt om regler og ansøgning om VEU-godtgørelse, har ministeriet lavet en videoguide til VEU-ansøgning her.

Husk også at se vores regler og vilkår samt nyttig viden om AMU-kurser længere nede på siden. Og er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte vores kursusafdeling - du finder deres kontaktoplysninger nederst på siden.

Du kan ikke se videoen, fordi du har fravalgt cookies fra YouTube. Slå marketing-cookies til og opdater siden efterfølgende for at se den. Tryk på den lille cookie i venstre hjørne for at ændre dine cookie-indstillingerne

Tilmelding til amu-kursus - trin for trin:

Her kan du se alle trin, du skal igennem for at tilmelde dig. Vi anbefaler dig at have guiden ved hånden, når du går igennem tilmeldingsprocessen, hvis du bliver i tvivl om noget undervejs.

1. Gå ind på hrs.dk/kurser 

Se vores store udbud af kurser, og tryk dig ind på det rette AMU-kursus for dig

2. Tryk på "Tilmeld dig her"

Du finder knappen øverst på kursussiden i den den gule boks "Kom i gang". Når du klikker på den, sendes du videre til kursets side på voksenuddannelse.dk - statens fælles indgang til al offentlig voksen- og efteruddannelse.

3. Log ind på voksenuddannelse.dk

Du kan enten logge ind med dit eget MitID eller din virksomheds, hvis du er sendt på kursus af din leder.

4. Vælg, om du deltager som en del af dit arbejde, som selvstændig eller i din fritid

Deltager du som en del af dit arbejde, enten for en virksomhed eller som selvstændig, har du nemlig mulighed for at få VEU-godtgørelse. Men mere om det senere.

Herefter kan du gense, kursets oplysninger og se, hvem du skal kontakte, hvis du er i tvivl om noget.

5. Indtast dine personlige oplysninger

Her skal du bl.a. angive bopæl - vær opmærksom på, at der gælder lidt særlige regler, hvis du bor i Grønland eller Færøerne. Kontakt i så fald skolen - vi er klar til at hjælpe.

6. Angiv din uddannelsesbaggrund

Er du ufaglært eller har du en erhvervsuddannelse, får du en stærkt nedsat pris på AMU-kurser. Har du en højere uddannelsesgrad, betaler du fuld pris, medmindre du ikke har brugt din uddannelse i arbejdssammenhæng de seneste 5 år eller mere.

Herefter skal du angive hvilken mailadresse, du vil kontaktes på

7. Angiv dine transportforhold, og om du overnatter hjemme

Har du længere end 60km til skolen eller en besværlig vej, kan du søge tilskud til transportomkostninger eller til at finde kost og logi tæt på skolen. Det skal du ansøge om via borger.dk eller virk.dk.

8. Indtast CVR nummer

Enten på den virksomhed, du arbejder for, eller din egen virksomhed, hvis du deltager i kurset som selvstændig.

9. Angiv om du søger VEU-godtgørelse

Og udfyld de relevante felter på siden. Er du selvstændig eller ansat i en virksomhed har du eller din arbejdsgiver ret til VEU-godtgørelse som kompensation for den arbejdstid, du mister under dit kursusforløb. På siden får du også mere info om regler og ansøgning af VEU.

10. Tjek, at dine indtastede informationer er korrekte.

Ser det rigtigt ud, har du kun tilbage at acceptere vilkårene og trykke "Send".

Herefter modtager du en bekræftelse i din eboks. Er der noget i din ansøgning, skolen har brug for mere information om, kontakter de dig inden kursusstart.

 

Vilkår og betingelser for AMU-kurser

Nedenfor kan du få overblik over vilkår og betingelser, som du skal overholde i forbindelse med tilmelding og deltagelse i AMU-kurser.

Afmelding

Afmelding

Såfremt kursisten/firmaet afmelder kurset eller melder sig syg, skal dette ske skriftligt til Hotel- og Restaurantskolen til mail: kursus@hrs.dk.

Udeblivelse: Ved udeblivelse på første kursusdag, betales der en afgift på kr. 2.500,00.
Ved framelding senere end 6 hverdage før første kursusdag, betales der en afgift på kr. 1.500,00.

I nedenstående tilfælde fritages arbejdsgiveren fra at betale afgift:

 • Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald.
 • Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden.
 • Hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
 • Hvis en arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.

Kost- og logiregler

Du ringer selv og booker et værelse, på det hotel hvor du vil bo.

Der udbetales kun tilskud til kost og logi ved vedhæftning af gyldig dokumentation i form af boner, regninger eller kvitteringer hvor dato og købssted skal fremgå.

Der ydes kun tilskud til kosten i forbindelse med logi.

 1. Der afregnes tilskud til kost og logi pr. dag på max kr. 550,00.
 2. Der ydes kun tilskud til og med frokost på kursets sidste dag.
 3. Efter endt kursus skal du senest 4 uger efter sidste kursusdag sammen med boner, regninger eller kvitteringer, have anmodet om refusionen.
 4. For få pengene udbetalt, skal du ind på SDBF’s hjemmeside www.sdbf.dk og vælge Hotel- og Restaurantskolen. Herefter logges ind med medarbejdersignaturen.

Den elektroniske blanket der hedder "Anmodning om refusion i forbindelse med kost og logi til firmaer (AMU) - NemKonto" skal udfyldes, og sendes.

Anmodningen om refusion skal først godkendes af skolen, før beløbet kan blive overført til NemKonto.

Øvrig info

I henhold til Bekendtgørelse om tilskud til kost og logi ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, BEK nr. 1258 af 11.11. 2010, skal det hermed oplyses, at der ikke kan ydes tilskud til kost og logi i weekender. Undtaget er kursister fra Bornholm, Færøerne, Grønland og lign.

Reglen om, at der som udgangspunkt kræves en samlet transport på 120 km fra bopælen til uddannelsesstedet og retur, for at indkvartering af deltageren udløser ret til tilskud til kost og logi, fastholdes i bekendtgørelsens §1.

Skatteministeriet har pr. 1. januar 1996 indført regler for beskatning af udokumenterede udgifter til kost og logi. Derfor skal skolen have dokumentation for alle udgifter til kost og logi.

I første omgang skal kursisten selv afholde udgiften til kost og logi. Skolen refunderer herefter udgifterne, ved fremsendelse af den nødvendige dokumentation inden for de nedenstående beløbsrammer.

Nyttig viden om AMU-kurser

I Danmark har vi et unikt efteruddannelsessystem med gode muligheder for opkvalificering.

Efteruddannelse styrker både den enkelte medarbejders kompetencer og fremtid samt virksomhedens samlede professionalisme.

Hvem er AMU-kurser for?

AMU står for ‘arbejdsmarkedsuddannelse’, og retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i private og offentlige virksomheder såvel som ledige og selvstændige erhvervsdrivende.

For at deltage i et AMU-kursus skal man have fast bopæl eller være beskæftiget i Danmark.

Kursisternes danskkundskaber skal være så gode, at de kan følge undervisningen på dansk. (Vi anbefaler Trin 3, niveau 4)

Tilmelding

Her fra siden linker vi direkte til tilmeldingen for hvert kursus på www.voksenuddannelse.dk Du logger på med en digital medarbejdersignatur, som kan bestilles på medarbejdersignatur.dk.

Når tilmeldingen er gennemført, modtager du en “kvittering” - gem den.

OBS: Husk tildeling af rettighederne ‘Ret til at administrere VEU kurser’ og ‘Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud’.

Hotel- og Restaurantskolen forbeholder sig ret til at aflyse et kursus, hvis der ikke er tilstrækkelig tilslutning.

Indkaldelse til kursus finder sted senest to uger før kursusstart.

Forløb

Medmindre andet er angivet, er undervisningen på vores dagkurser mellem klokken 08:20 - 15:44.

Aftenkurserne undervises med 6,06 time pr. aften imellem kl. 16.00-22.10.

Kurserne varer typisk to, tre, fem eller ti dage i ét stræk eller som splitkurser med f.eks. én dag om ugen i fem uger.

Kursusbevis

Pr. 2. januar 2020 er der indlagt en prøve den sidste dag, på alle AMU-kurser. Nogle har skriftlige prøver, andre har ikke.

Der kan kun udstedes AMU-bevis til en deltager, der har bestået prøven. Hvis deltageren ikke består prøven, har deltageren ret til en omprøve.

Klager over forhold ved prøver skal indgives skriftligt og være begrundet, senest 10 hverdage efter bedømmelsen er modtaget.

For ledige

Er du ledig og vil deltage på et AMU-kursus, skal du være opmærksom på følgende:
Har du ret til 6-ugers jobrettet uddannelse, kan du tilmelde dig via mail til kursus@hrs.dk.

Her skal du oplyse, hvilke kurser du ønsker at deltage i samt personlige oplysninger. Vi fremsender de relevante blanketter til dig, som skal godkendes af henholdsvis din a-kasse og dit jobcenter, og jobcenteret skal dernæst sende betalingstilsagn til skolen.

Er du kontanthjælpsmodtager eller på revalidering, skal du via kommunen/jobcentret have lavet en uddannelsesplan og godkendt kurserne, du ønsker at deltage i.
Kommunen/jobcenteret skal dernæst sende betalingstilsagn til skolen.

Du er ikke optaget på kurset, før skolen har modtaget det godkendte betalingstilsagn fra jobcentret.

Pris

For beskæftigede er deltagerbetalingen fastsat i Undervisningsministeriets takstkatalog. Beløbet for 2024 ligger på 208 kr. pr. dag afhængig af kursustype.

Er du i tvivl om noget ift. priser, er du velkommen til at kontakte skolens kursusafdeling for mere info.

Pris for deltagere med videregående uddannelse

Hvis man har afsluttet en videregående uddannelse, skal man betale fuld pris for kurset.

Tillægspris

På nogle af kurserne kan der være tillægspriser i forbindelse med særlig tilrettelæggelses- og afholdelsesform. Det fremgår under beskrivelsen af det enkelte kursus på www.voksenuddannelse.dk.

Pris ved udeblivelse

Ved udeblivelse på første kursusdag eller ved framelding senere end seks hverdage før første kursusdag, må skolen opkræve en afgift.

Under visse omstændigheder kan arbejdsgiveren fritages for at betale afgiften.

Godtgørelse og tilskud

VEU-godtgørelse

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 procent af den højeste dagpengesats. Du kan se de aktuelle dagpengesatser på bl.a. 3F's hjemmeside.

På www.voksenuddannelse.dk kan virksomheden søge VEU-godtgørelse til medarbejdernes AMU-kurser.

Det er også muligt at søge befordringstilskud i den samme ansøgningsblanket. Få intro til VEU-godtgørelse på uddannelsesguiden.dk eller på veug.dk, hvis du vil dybere i detaljen.

Kursister, der er berettigede til VEU-godtgørelse:

– Beskæftigede lønmodtagere.
– Selvstændige erhvervsdrivende.

Kursister, der ikke er berettigede til VEU-godtgørelse:

– Personer i skånejob med løntilskud.
– Personer under uddannelse eller i praktik.
– Kontanthjælpsmodtagere/personer under revalidering.
– Personer med en videregående uddannelse.
-Forsikrede ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Tilskud fra kompetencefonde

Virksomheder har fra 1. januar 2009 fået mulighed for at søge tilskud til ansattes selvvalgte kurser og uddannelser i de nye kompetencefonde.

Det er virksomheden eller medarbejderen, der søger om tilskuddet. Der kan søges tilskud, hvis man indbetaler til Hotel- , Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond.

Medarbejderen, der søges for, skal have været ansat i virksomheden i ni måneder.

Ansøgningsskema og nærmere information kan findes på www.kompetencefonde.dk

Hjælpemidler og støttemuligheder

Har du udfordringer med at læse og skrive, eller har du på anden vis brug for særlige hjælpemidler eller støtte for at kunne gennemføre et AMU-kursus? Så skriv til studievejledning@hrs.dk så snart, du har tilmeldt dig kurset. Derefter tager vores Studievejledning kontakt til dig hurtigst muligt.

Kost og logi

Du skal selv booke et værelse på det hotel, hvor du vil bo.

Der afregnes tilskud til kost og logi pr. dag på maks. kr. 550,00.

For at søge om tilskud til kost og logi, skal du gå ind på SDBF's hjemmeside www.sdbf.dk og vælge Hotel- og Restaurantskolen. Herefter logge ind med eget NEM-id, og herfra følge vejledningen, for at udfylde den elektroniske blanket.

Der udbetales kun tilskud til kost og logi ved vedhæftning af gyldig dokumentation i form af boner, regninger eller kvitteringer, hvor dato og købssted skal fremgå. Der ydes kun tilskud til kosten i forbindelse med logi.

Uniformer

Når du som kursist har undervisning i køkkener, skal du have en uniform på, som er godkendt til køkkenarbejde.

Du har valget mellem at medbringe din egen uniform eller låne en af skolen.

Mad på skolen

Der er et stort udvalg af spisemuligheder på skolen.  

 • Restauranten, hvor vores egne kokkeelever forbereder menuen, og tjenerelever serverer den for elever og medarbejdere. 
 • Spisehuset, hvor kantinen serverer grøn bistromad til hverdagspriser.  
 • Kaffebaren, hvor du kan købe sandwiches, kaffe, salater og frugt. 
 • Madboderne, her er du heldig at smage mad, andre elever har lavet. Det kan være alt fra tacos, sushi, brød, is og kage. 
 • Bar' Kaf, hvor vores receptionistelever serverer friskkværnet barista-kaffe til SU-venlige priser. 

Læs om vores spisesteder

Røgfri skoletid

Hotel- og Restaurantskolen har røgfri skoletid for alle, der har sin gang på skolen.

Det betyder, at man ikke må ryge i skoletiden mellem kl. 8-16 hverken på eller uden for skolens område samt til sociale sammenkomster som fredagsbar, fest og lignende uden for dette tidsrum. Forbuddet gælder for alle tobaksvarer herunder cigaretter, e-cigaretter og snus.

Spørgsmål?

Kontakt vores kursusafdeling:

Anna Fie Bak Johansson
Kursusadministrator

Anna Fie Bak Johansson

M: fbj@hrs.dk

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål til konkrete kurser, fx om tilmelding, afmelding, holdstørrelser, ventelister el. lignende.

Marie Haahr Jensen
Faglig teamleder

Marie Haahr Jensen

M: mhj@hrs.dk T: 26708200

Kontakt mig, hvis du har ønsker til nye kurser og samarbejder, skræddersyede kurser til virksomheder og kommuner eller lignende.

Lene Vietz
Projekt- og kursuskonsulent

Lene Vietz

M: lmv@hrs.dk T: 22464613

Kontakt mig med generelle spørgsmål til kurser og efteruddannelse inden for AMU og IDV samt teambuilding, udlejning og events.